( Inzercia,  0)

Keďže do 18 rokov nemôže brigádnik uzatvárať zmluvu pre hlavný pracovný pomer a neskôr nemôže kvôli štúdiu pracovať na plný pracovný úväzok, má celkom tri možnosti ako si môže privyrobiť mimo pracovného pomeru. Sú to tieto:

  • dohoda o pracovnej činnosti
  • dohoda o brigádnickej práci študentov
  • dohoda o vykonaní práce.

Na začiatok je dôležité poznamenať, že na uzavretie ktorejkoľvek dohody či brigády bratislava musí mať brigádnik viac ako 15 rokov a ukončenú povinnú 10-ročnú školskú dochádzku. Podmienkou je písomný dôkaz, inak to neplatí. Aby bola dohoda platná, musí tiež obsahovať minimálne dohodnutú odmenu za prácu, druh práce, predpokladaný časový rozsah práce a samozrejme samotný obsah práce.

Takéto dohody sa však nesmú uzatvárať na činnosti, ktoré sú predmetom ochrany autorského zákona. V dohode sa môžu dojednať aj ďalšie podmienky práce, avšak do 18 rokov brigádnik nemôže podpisovať dodatok o hmotnej zodpovednosti.

Dohoda o vykonaní práce sa uzatvára na maximálne 350 hodín pre jedného zamestnávateľa v kalendárnom roku (to znamená, že u rôznych zamestnávateľov na každú jednu dohodu pripadá najviac 350 odpracovaných hodín v kalendárnom roku). Dohoda o vykonaní práce je určená výsledkom práce a uzatvára sa teda zväčša na činnosti s jednoznačným výsledkom ako napríklad propagácia výrobku na rôznych podujatiach, vypracovanie dokumetácie, výpomoc a pod. Ide hlavne o jednorázové splnenie určitej úlohy.

Dohoda o pracovnej činnosti sa môže uzatvoriť najviac na 10 hodín týždenne. Zatiaľ čo pri dohode o vykonaní práce sa pracovné hodiny počítali kumulatívne za jeden rok (čo znamená, že jeden mesiac môže brigádnik pracovať 160 hodín a druhý mesiac nepracovať vôbec a potom zasa odrobiť istý počet hodín), pri dohode o vykonaní práce sa odpracované hodiny počítajú týždenne.

Dohoda o brigádnickej práci študenta je najčastejšou formou zamestnávania študentov. Uzatvára sa na polovicu ustanoveného pracovného času u zamestnávateľa, maximálne však na 20 hodín týždenne. Môže sa uzatvoriť na dobu určitú aj neurčitú. Odpracované hodiny sa tak, ako pri dohode o vykonaní práce počítajú kumulatívne, buď za obdobie, na ktoré bola dohoda uzavretá alebo za kalendárny rok. Stále však platí, že v priemere nesmie pracovný čas prekročiť polovicu ustanoveného pracovného času u daného zamestnávateľa.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.