( Inzercia,  0)

O existencii bankového a nebankového registra veľa ľudí vôbec netuší a dozvedia sa nich v podstate len vtedy, keď im v banke zamietnu poskytnutie úveru s odvolaním sa práve na bankový register. Čo to vlastne je a aké úlohy plní, sme sa pozhovárali s Jánom Budinským, konateľom spoločnosti SCB – Slovak Credit Bureau.

Prosím, opíšte históriu SCB, aký bol dôvod vzniku a komu slúži.

Spoločnosť SCB – Slovak Credit Bureau vznikla v roku 2004 za účelom vytvorenia bankového úverového registra. Na základe spolupráce so zakladajúcimi bankami (Slovenská sporiteľňa, Tatra banka a VÚB) začal Spoločný register bankových informácií svoju činnosť v októbri 2004 a od tohto momentu zabezpečuje SCB jeho kompletnú prevádzku.

Akým spôsobom sa dostávajú dáta do SCB, resp. ako sa klient banky dostane do bankového registra?

Údaje o svojich klientoch zasielajú do registra jednotlivé banky . V registri sa nachádza každá fyzická osoba, ktorá u niektorej banky, zapojenej do registra, čerpá alebo čerpala nejakú formu úveru, či už ide o hypotéku, stavebné sporenie, spotrebiteľský úver, kontokorent, kreditnú kartu alebo povolený debet. Banky sú napojené priamo na register a informácie sa do neho dostanú hneď, ako banke klient doručí podpísanú žiadosť o úverový produkt. Podrobné informácie o úverovom produkte sa do registra dostanú po posúdení žiadosti o úver, v pravidelnej mesačnej aktualizácii.

Kto má k dátam prístup? Môže si napríklad jedna firma (fyzická osoba) overiť druhú?

Prístup k bankovému registru majú len banky a Národná banka Slovenska. Banky sa môžu do registra zapojiť po splnení nevyhnutných podmienok (jednou z dôležitých je zachovanie princípu reciprocity, to znamená poskytovania údajov o klientoch banky do registra) a podpise zmluvy s prevádzkovateľom registra.

Ako dlho sa dáta archivujú a akým spôsobom je ich možné „vymazať“?

Údaje o klientovi banky sú v registri uchovávané po dobu trvania úverového vzťahu a 5 rokov po jeho skončení. Údaje sú automaticky vymazávané po uplynutí spomínanej lehoty 5 rokov po ukončení úveru. V tomto období je v zmysle štandardného súhlasu klienta možný výmaz údajov len pri splnení stanovených podmienok, napr.v prípade chýb v údajoch.

Eviduje SCB aj právnické osoby?

V bankovom registri sú evidované údaje o fyzických osobách, vrátane údajov o živnostníkoch. Údaje o právnických osobách banky evidujú v registri úverov a záruk, ktorý prevádzkuje NBS.

Aký je rozdiel medzi bankovým a nebankovým registrom?

Rozdiel je v zapojených subjektoch. Pokiaľ účastníkmi bankového registra sú výhradne banky, do nebankového registra (NBCB) sú zapojené predovšetkým leasingové spoločnosti a vybrané spoločnosti splátkového predaja.

Zlepšilo sa splácanie úverov po vzniku SCB? Existuje nejaké porovnanie do roku 2004 a po roku 2004?

Vznik bankového registra jednoznačne prispel k zlepšeniu platobnej disciplíny klientov bánk. V prvom momente zistili, že neplnenie si svojich záväzkov voči jednej banke môže mať dopad aj na prístup ostatných bánk, ktoré si ich platobnú disciplínu preveria. Ďalším veľmi významným efektom, ktorý podporil ozdravenie úverovania segmentu fyzických osôb, bola možnosť rýchleho preverenia úverovej histórie a aktuálneho stavu aj pri „dobrých“ klientoch. V súčasnosti sa stále viac dostáva do popredia požiadavka zodpovedného prístupu pri úverovaní klientov. Je postavená na predchádzaní problémov súvisiacich s „predĺžením“ klienta dôsledným preverovaním úveruschopnosti z pohľadu celkového úverového zaťaženia klienta.

Ako sa vyvíja platobná disciplína na Slovensku? Zhoršila kríza splácanie úverov?

Určite áno. Dopad na splácanie úverov je zrejmý. Nárast počtu neplatičov je podľa jednotlivých produktov od jednotiek percent až po desiatky percent (až do 30%).

Aká je situácia v oblasti spotrebných úverov a hypoték? Kde je vyššia platobná disciplína?

Jednoznačne najvyššia delikvencia klientov je pri spotrebných úveroch, v porovnaní s hypotekárnymi úvermi je pomer splátok splatnosti voči financovanej čiastke rádovo vyšší ako pri hypotékach.

Je rozdielna situácia v jednotlivých krajoch Slovenska? Ktoré sú najrizikovejšie a kde je najvyššia platobná morálka?

Detailný regionálny prehľad platobnej disciplíny klientov bánk nerobíme, ale vo všeobecnosti sa dá povedať, že smerom na východ republiky banky evidujú zvýšenú mieru problémových prípadov.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.