Teória

Teória

09.03.2020 - Teoretická príprava pre žiakov leteckej školy pilotov vrtuľníkov.

Pozemná príprava

Pozemná príprava

09.03.2020 - Pozemná príprava žiakov leteckej školy pilotov vrtuľníkov.

Praktický výcvik

Praktický výcvik

09.03.2020 - Praktické cvičenia - lietanie - žiakov leteckej školy pilotov vrtuľníkov.

Letecká škola

Letecká škola

09.03.2020 - Letecká škola on-line - letná škola pilotov vrtuľníkov. Teória, pozemná príprava a praktický výcvik.

Letecká škola

Núdzové postupy

09.03.2020 - Teoretická príprava pilotov - okruhy z núdzových postupov

Letecká škola

Autorotácia

09.03.2020 - Autorotácia - Základné techniky letu

Letecká škola

Mapy

09.03.2020 - Mapy

Letecká škola

Legislatíva

09.03.2020 - Teoretická príprava pilotov - okruhy z leteckej legislatívy

Letecká škola

Pozemná príprava 1b

09.03.2020 - Zopakovanie a preskúšanie vedomostí z materiálnej časti vrtuľníka Robinson R-22

Letecká škola

Vrtuľník

09.03.2020 - Teoretická príprava pilotov - okruhy z všeobecnej bezpečnosti vo vrtuľníku

Letecká škola

Prevádzka

09.03.2020 - Teoretická príprava pilotov - okruhy z všeobecnej bezpečnosti prevádzky lietadiel

Letecká škola

Vodorovný let

09.03.2020 - Teoretická príprava pilotov - okruhy z vodorovného letu

Letecká škola

Stúpanie

09.03.2020 - Teoretická príprava pilotov - okruhy zo stúpania lietadiel

Letecká škola

Klesanie a pristátie

09.03.2020 - Teoretická príprava pilotov - okruhy z klesania a pristávania lietadiel

Letecká škola

Manévre

09.03.2020 - Teoretická príprava pilotov - okruhy z leteckých manévrov

Letecká škola

Náuka o zemeguli

09.03.2020 - Teoretická príprava pilotov - okruhy z náuky o zemeguli

Letecká škola

Mapy

09.03.2020 - Teoretická príprava pilotov - okruhy z máp

Letecká škola

Čas v letectve

09.03.2020 - Teoretická príprava pilotov - okruhy z času v letectve

Letecká škola

Príprava letu

09.03.2020 - Teoretická príprava pilotov - okruhy z prípravy letu

Letecká škola

Drak

09.03.2020 - Teoretická príprava pilotov - okruhy z konštrukcie a systémov draku lietadla

Letecká škola

Pohonné jednotky

09.03.2020 - Teoretická príprava pilotov - okruhy z pohonných jednotiek lietadiel

Letecká škola

Letová spôsobilosť

09.03.2020 - Teoretická príprava pilotov - okruhy z letovej spôsobilosti lietadiel

Letecká škola

Výkonnosť

09.03.2020 - Teoretická príprava pilotov - okruhy z výkonnosti lietadiel

Letecká škola

Pravidlá lietania

09.03.2020 - Teoretická príprava pilotov - okruhy z pravidiel lietania

Letecká škola

Letecké právo

09.03.2020 - Teoretická príprava pilotov - okruhy z leteckého práva

Letecká škola

Ľudská výkonnosť

09.03.2020 - Teoretická príprava pilotov - okruhy z ľudskej výkonnosti a obmedzení

Letecká škola

Spojenie

09.03.2020 - Teoretická príprava pilotov - okruhy zo spojovacieho predpisu

Letecká škola

Osnova výcviku PPL(H)

09.03.2020 - Osnova výcvikového programu na získanie preukazu spôsobilosti súkromného pilota vrtuľníkov PPL(H)

Letecká škola

Letecké školy

09.03.2020 - Prehľad leteckých škôl na Slovensku, v Českej republike a vo svete.

Letecká škola

Letecký výcvik

09.03.2020 - Základné informácie o leteckom výcviku, podmienkach pre zaradenie do výcviku a typoch leteckých licencií.