( Inzercia,  6)

Podnikaniu sa každý podnikateľ musí venovať naplno, inak mu hrozí krach. Niektorí majitelia firiem po určitom čase už nemajú záujem ďalej podnikať a preto pristúpia k zrušeniu spoločnosti. Spoločnosti s ručením obmedzeným možno podľa zákona zrušiť dvoma spôsobmi a to zrušením spoločnosti s likvidáciou a bez likvidácie.

K rušeniu spoločnosti s likvidáciou sa pristupuje v tom prípade, aj má spoločnosť s ručením obmedzeným majetok. Prvým krokom teda bude likvidácia hmotného, nehmotného aj finančného majetku a až následne je možné spoločnosť vymazať z obchodného registra. Počas celej doby likvidácie používa firma svoje obchodné meno, ale s dodatkom „v likvidácii“. Výmazom spoločnosti z obchodného registra spoločnosť zaniká.

Zrušenie s.r.o. bez likvidácie sa považuje za dobrovoľnú formu zrušenia eseročky. Je to možné v prípade, ak podnik nemá žiaden majetok. Ak spoločnosť skutočne nedisponuje žiadnym majetkom, tak súd rozhodne o jej zrušení bez likvidácie.


Ekonomická poradňa

 1. ButterflyEffect

  Aké sú dva hlavné spôsoby zrušenia spoločnosti s ručením obmedzeným?

 2. Nikola

  Dve hlavné spôsoby zrušenia sú zrušenie spoločnosti s likvidáciou a zrušenie bez likvidácie.

 3. CelestialMage

  Je proces likvidácie firmy vždy najlepším riešením pre zabezpečenie spravodlivého rozdelenia aktív?

 4. Leightox

  To závisí od konkrétneho prípadu a situácie firmy. Likvidácia môže byť efektívna, ale v niektorých prípadoch môžu existovať lepšie alternatívy.

 5. AstroNomad

  Môže zrušenie firmy bez likvidácie skrývať riziká pre veriteľov?

 6. Samuel Skalicky

  Áno, zrušenie bez likvidácie môže predstavovať riziká pre veriteľov, ak firma nedisponuje majetkom na uspokojenie ich nárokov.

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.