( Inzercia, )

Podnikaniu sa každý podnikateľ musí venovať naplno, inak mu hrozí krach. Niektorí majitelia firiem po určitom čase už nemajú záujem ďalej podnikať a preto pristúpia k zrušeniu spoločnosti. Spoločnosti s ručením obmedzeným možno podľa zákona zrušiť dvoma spôsobmi a to zrušením spoločnosti s likvidáciou a bez likvidácie.

K rušeniu spoločnosti s likvidáciou sa pristupuje v tom prípade, aj má spoločnosť s ručením obmedzeným majetok. Prvým krokom teda bude likvidácia hmotného, nehmotného aj finančného majetku a až následne je možné spoločnosť vymazať z obchodného registra. Počas celej doby likvidácie používa firma svoje obchodné meno, ale s dodatkom „v likvidácii“. Výmazom spoločnosti z obchodného registra spoločnosť zaniká.

Zrušenie s.r.o. bez likvidácie sa považuje za dobrovoľnú formu zrušenia eseročky. Je to možné v prípade, ak podnik nemá žiaden majetok. Ak spoločnosť skutočne nedisponuje žiadnym majetkom, tak súd rozhodne o jej zrušení bez likvidácie.


Komentár sa zobrazí až po schválení.