( Marek,  0)

Akcie a fundamenty: Ako správne hodnotiť podniky predtým, ako do nich investujete

Akcie a fundamenty sú dva kľúčové pojmy pri investovaní do akcií. Vzťah medzi investovaním do akcií a fundamentálnou analýzou spočíva v tom, že investori a obchodníci často používajú túto analýzu pri rozhodovaní sa o tom, ktoré akcie kúpiť alebo predať.

Čo sú akcie?

Akcie sú cenné papiere, ktoré predstavujú vlastnícky podiel v akciovej spoločnosti. Držitelia akcií, nazývaní akcionári, majú nárok na podiel na zisku spoločnosti a tiež na hlasovacie práva na valných zhromaždeniach.

Akcie sú tiež bežným spôsobom, ako spoločnosti získavajú kapitál na svoj rozvoj a prevádzku, pričom ich cena sa mení na základe ponuky a dopytu na trhu, a môže byť ovplyvnená rôznymi faktormi vrátane fundamentálnej analýzy. Aj na základe toho sa možno rozhodovať, či sú investície do akcií vhodné.

Akcie a fundamenty: Ako správne hodnotiť podniky predtým, ako do nich investujete

Čo znamenajú fundamenty?

Fundamentálna analýza je metóda, ktorá skúma základné údaje a finančné ukazovatele spoločnosti s cieľom určiť jej vnútornú hodnotu. Medzi kľúčové fundamentálne ukazovatele patrí trhová hodnota spoločnosti, ziskovosť, podiel na trhu, zadlženosť, postavenie na trhu a iné.

Fundamentálna analýza umožňuje investorom posúdiť, či je akcia nadhodnotená alebo podhodnotená na základe jej skutočnej výkonnosti a budúceho potenciálu. Analýza môže zahŕňať aj štúdium finančných výkazov, analýzu trhu a konkurencie, hodnotenie manažmentu a makroekonomického prostredia.

Zdroje pre fundamentálnu analýzu

Medzi zdroje fundamentálnej analýzy patria napríklad finančné výkazy, ukazovatele ziskovosti, finančná stabilita spoločnosti, perspektíva rastu, konkurencia či geopolitické udalosti. Investori analyzujú dokumenty, ktoré poskytujú informácie o aktívach, pasívach, príjmoch, výdavkoch a peňažných tokoch spoločnosti.

Z ukazovateľov sa analyzuje marža, čistý zisk, zisk na akciu a iné. Tieto ukazovatele vyjadrujú, ako efektívne spoločnosť vytvára zisky zo svojej činnosti, pričom investori hodnotia aj úroveň zadlženosti spoločnosti, aby zistili, či má dostatočnú finančnú stabilitu a schopnosť splácať svoje dlhy.

Súčasťou analýzy je aj štúdia trendov rastu spoločnosti a jej vyhliadok do budúcnosti.

Dôležitá je tiež kvalita spoločnosti a jej manažmentu. Silný manažment a konkurenčné výhody môžu byť dôležitými faktormi pre dosiahnutie dlhodobého úspechu. Fundamentálna analýza môže zahŕňať aj hodnotenie makroekonomických faktorov, ako je inflácia, úrokové sadzby a obchodná politika, ktoré môžu ovplyvniť spoločnosť a jej odvetvie.

Fundamenty

Centrálne banky sú dôležitý hráč

Jedným z kľúčových faktorov fundamentálnej analýzy je menová politika riadená centrálnymi bankami. Trhové podmienky ovplyvňujú úrokové sadzby, intervencie či operácie na voľnom trhu. Najväčší vplyv majú centrálne banky v USA, Spojenom kráľovstve, Japonsku aj Európska centrálna banka.

Technická analýza

Technická analýza je všeobecne uznávaná metóda analýzy grafov na predpovedanie budúcich cien akcií, mien alebo komodít. Pri technickej analýze sa však posudzuje len pohyb cien, a to, ako sa vyvíjali v minulosti. Na základe týchto informácií je možné odhadnúť pravdepodobný budúci pohyb ceny spoločnosti, meny alebo iného finančného aktíva. Aj keď je technická analýza založená na iných faktoch ako fundamentálna, viacero úspešných obchodníkov má za to, že je potrebná kombinácia oboch analýz.

Analýzy trhu ako aj vzdelávacie články týkajúce sa investovania nájdete aj u brokera XTB.

Tento článok neslúži ako investičné poradenstvo. Každá investícia je do určitej miery riziková, preto je vhodné konzultovať investície s odborníkom a uistiť sa, že sú v súlade s vašimi cieľmi a očakávaným rizikom.

Autor: Marek

Tento príspevok bol vytvorený 19.11.2023 a aktualizovaný 23.11.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora Marek.


Zdroje a literatúra

  • Zdroj obrázka 1: Ground Picture / Shutterstock.com
  • Zdroj obrázka 2: Things / Shutterstock.com

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.