( Miki, )

Jazykové kurzy Angličtina

Obchodná angličtina je kľúčovým jazykom pre všetkých, ktorí chcú uspieť v medzinárodnom obchode a komunikácii. Ako medzinárodný jazyk obchodu, angličtina umožňuje komunikovať s obchodnými partnermi a zákazníkmi z celého sveta, a preto je dôležité, aby ste mali dobré jazykové zručnosti v tejto oblasti.

Obchodná angličtina totiž predstavuje vyššiu biznis úroveň, obohatenú najmä o špecifickú slovnú zásobu a k nej prislúchajúce používané slovné spojenia či gramatické javy.

Čo je Business English?

Ovládanie obchodnej angličtiny vám umožňuje lepšie porozumieť podnikateľským procesom a obchodným transakciám v zahraničí. Navyše, umožňuje vám komunikovať s medzinárodnými obchodnými partnermi a zákazníkmi v ich vlastnom jazyku, čo môže pomôcť zlepšiť vzťahy a vytvoriť lepšie obchodné príležitosti. V konečnom dôsledku, ovládanie obchodnej angličtiny môže pomôcť zvýšiť váš obchodný úspech a prispieť k rozvoju vášho podnikania.

Prečo by vlastne mali vaši zamestnanci ovládať obchodnú angličtinu?

Znalosť takejto biznis angličtiny je dôležitým prvkom, ktorý zabezpečí:

  • Zlepšenie celkového imidžu vašej spoločnosti – zamestnanci budú komunikovať na úrovni.
  • Otvorenie nových možností expanzie – zvládnutie biznis terminológie otvorí možnosti participácie na medzinárodných podujatiach a súťažiach.
  • Konkurenčná výhoda spoločnosti – získavate výhodu nad ostatnými a dokážete sledovať svetové trendy vo vašej oblasti.

Čo získajú zamestnanci štúdiom obchodnej angličtiny?

Každý študent, ktorý sa rozhodne navštevovať napríklad jazykové kurzy Trnava, by mal očakávať najmä:

  • Zlepšenie porozumenia obchodných výrazov v angličtine.
  • Zvládnutie špecifickej gramatiky, ktorá sa viaže na biznis terminológiu a jej uplatnenie v praxi.
  • Zlepšenie aktívneho používania jazyka v odbornejších termínoch.
  • Vybudovanie novej odbornejšej slovnej zásoby

Čo zahŕňa obchodná angličtina?

Obchodná angličtina sa zameriava na terminológiu a frázy, ktoré sú bežné v podnikateľskom svete. Tieto frázy môžu zahŕňať obchodné slangové výrazy, termíny z oblasti financií a účtovníctva, marketingové a reklamné slová, ale aj frázy používané v oblasti obchodného jednania a komunikácie.

Pre viditeľný pokrok je odporúčané aktívne sa venovať štúdiu obchodnej angličtiny minimálne 2-4 vyučovacie hodiny týždenne. Tak neváhajte a zapíšte svojich zamestnancov na kurz biznis angličtiny, ktorý im (ale aj vám a celej vašej spoločnosti) otvorí cestu k novým príležitostiam.

Autor: Miki

Tento príspevok bol vytvorený 23.5.2013 a aktualizovaný 5.4.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora Miki.


Komentár sa zobrazí až po schválení.