(Noviny Obchodnej Akadémie,  0)

Vydáva Rada Akadémia, Watsonova 61, 041 38 KOŠICE. Šéfredaktor: Toče, 3.B, zástupcovia šéfredaktora: Robert Thíry, 3. B, Kristián Németh, 3.B. Občasník.

Zdroj: Noviny Obchodnej akadémie – NOA


Pridaj komentár