(Inzercia, )

Vymáhanie dlhov mimosúdnou cestou nie je vždy efektívne. Dlžník nie je vždy ochotný svoj dlh uhradiť. A v takomto prípade je potrebné pristúpiť k inému riešeniu a tým je súdne vymáhanie pohľadávok

Neuhradené pohľadávky znamenajú vždy problém. A čím skôr sa tento problém začne riešiť, tým lepšie, pretože čím dlhšie s vymáhaním pohľadávky čakáte, tým je úspešnosť jej splatenia nižšia. Je nutné uvedomiť si, že po uplynutí lehoty splatnosti začína plynúť premlčacia lehota. A ak uplynie aj táto lehota, tak pri súdnom vymáhaní môže dlžník zniesť námietku premlčania a v takom prípade Vám už ani súd pohľadávku neprizná.

Vymáhacie spoločnosti pri vymáhaní pohľadávok spolupracujú s advokátskymi kanceláriami, vďaka čomu je možné pristúpiť na súdne vymáhanie pohľadávok. Vymáhacie spoločnosti sú tak schopné zabezpečiť podanie žaloby, zastupovanie na súde počas súdneho konania, vykonanie rozhodnutia, aj exekúciu.