(Simona Česaná,  0)

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, posledná aktualizácia: 13.12.2014

COICOPNázov odboru, skupiny, triedy, podtriedy a reprezentantaStála váha
ÚHRN1000,00
01POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE (01)175,23
01.1POTRAVINY (01.1)158,07
01.1.1Chlieb a obilniny (01.1.1)32,77
01.1.1.1Ryža (01.1.1.1)1,64
01.1.1.2Múka (01.1.1.2)1,86
01.1.1.3Chlieb (01.1.1.3)8,70
01.1.1.4Pečivo bežné (01.1.1.4)5,66
01.1.1.5Pečivo jemné (01.1.1.5)4,33
01.1.1.6Pečivo trvanlivé (01.1.1.6)5,97
01.1.1.7Cestoviny (01.1.1.7)1,93
01.1.1.8Iné obiloviny a výrobky z obilia (01.1.1.8)2,67
01.1.2Mäso (01.1.2)45,05
01.1.2.1Hovädzie mäso (01.1.2.1)2,65
01.1.2.3Bravčové mäso (01.1.2.3)11,86
01.1.2.5Hydina, hydinové polotovary a výrobky (01.1.2.5)11,18
01.1.2.6Údeniny (01.1.2.6)16,12
01.1.2.7Upravené mäso, mäsové polotovary, hotové jedlá, konzervy (01.1.2.7)3,08
01.1.2.8Vnútornosti (01.1.2.8)0,15
01.1.3Ryby (01.1.3)6,17
01.1.3.1Ryby živé, čerstvé, chladené, mrazené (01.1.3.1)2,75
01.1.3.2Ryby sušené a údené (01.1.3.2)0,27
01.1.3.4Upravené ryby, rybacie polotovary a výrobky (01.1.3.4)3,15
01.1.4Mlieko, syry a vajcia (01.1.4)30,67
01.1.4.1Mlieko konzumné (nezahustené) (01.1.4.1)6,69
01.1.4.2Mlieko upravené (01.1.4.2)1,18
01.1.4.3Iné mliečne výrobky (mimo syrov) (01.1.4.3)9,55
01.1.4.4Syry a tvarohy (01.1.4.4)9,61
01.1.4.5Vajcia (01.1.4.5)3,64
01.1.5Oleje a tuky (01.1.5)8,39
01.1.5.1Maslo (01.1.5.1)2,63
01.1.5.2Margaríny – rastlinné tuky (01.1.5.2)2,07
01.1.5.3Jedlé oleje (01.1.5.3)3,30
01.1.5.4Bravčová masť a slanina (01.1.5.4)0,39
01.1.6Ovocie (01.1.6)9,63
01.1.6.1Čerstvé ovocie mierneho pásma (01.1.6.1)3,94
01.1.6.2Čerstvé ovocie južného pásma (01.1.6.2)4,08
01.1.6.3Sušené ovocie, suché semená a orechy (01.1.6.3)1,62
01.1.7Zelenina vrátane zemiakov a ostatných hľuznatých rastlín (01.1.7)11,45
01.1.7.1Čerstvá zelenina (vrátane húb) (01.1.7.1)6,34
01.1.7.2Zelenina suchá a sušená (01.1.7.2)0,35
01.1.7.3Zelenina mrazená, mrazené, konzervované a iné zeleninové výrobky a polotovary (01.1.7.3)2,08
01.1.7.4Zemiaky a iné hľuzoviny (01.1.7.4)1,56
01.1.7.5Čerstvé, mrazené a iné zemiakové výrobky a polotovary (01.1.7.5)1,13
01.1.8Cukor, džem, med, sirupy, čokoláda a cukrovinky (01.1.8)13,51
01.1.8.1Cukor (01.1.8.1)2,98
01.1.8.2Med (01.1.8.2)1,00
01.1.8.3Ovocné džemy, marmelády a pretlaky (01.1.8.3)0,89
01.1.8.4Čokoláda a čokoládové cukrovinky (01.1.8.4)5,28
01.1.8.5Nečokoládové cukrovinky (01.1.8.5)2,04
01.1.8.7Zmrzlina (01.1.8.7)1,32
01.1.9Potravinárske výrobky inde neklasifikované (01.1.9)0,43
01.1.9.1Ostatné potraviny a pochutiny (vr. majonézy, kečupu, sirupov na kulinárske účely) (01.1.9.1)0,43
01.2NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE (01.2)17,15
01.2.1Káva, čaj a kakao (01.2.1)6,16
01.2.1.1Káva (01.2.1.1)4,22
01.2.1.2Čaj (01.2.1.2)1,32
01.2.1.3Kakao (01.2.1.3)0,62
01.2.2Minerálne vody, nealkoholické nápoje a štavy (01.2.2)11,00
01.2.2.1Minerálne vody (01.2.2.1)5,45
01.2.2.2Sirupy pre výrobu nápojov (01.2.2.2)0,89
01.2.2.3Šťavy (džúsy) a mušty (01.2.2.3)1,49
01.2.2.4Malinovky (01.2.2.4)3,17
02ALKOHOLICKéÉ NÁPOJE A TABAK (02)46,97
02.1ALKOHOLICKÉ NÁPOJE (02.1)26,18
02.1.1Destiláty (02.1.1)10,75
02.1.1.1Destiláty (02.1.1.1)10,75
02.1.2Víno (02.1.2)7,34
02.1.2.1Víno (02.1.2.1)7,34
02.1.3Pivo (02.1.3)8,09
02.1.3.1Pivo (02.1.3.1)8,09
02.2TABAK (02.2)20,79
02.2.0Tabak (02.2.0)20,79
02.2.0.1Cigarety (kúpené v maloobchode i v strediskách verejného stravovania) (02.2.0.1)20,79
03ODEVY A OBUV (03)45,84
03.1ODEVY (03.1)32,70
03.1.1Materiál na odevy (03.1.1)1,74
03.1.1.1Materiál na odevy (03.1.1.1)1,74
03.1.2Hotové odevy (03.1.2)28,47
03.1.2.1Pánska bielizeň (03.1.2.1)0,86
03.1.2.2Dámska bielizeň (03.1.2.2)1,79
03.1.2.3Bielizeň dojčenská a detská (do 15 rokov) (03.1.2.3)1,04
03.1.2.4Pánske odevy a vrchné pletené ošatenie (03.1.2.4)7,50
03.1.2.5Dámske odevy a vrchné pletené ošatenie (03.1.2.5)12,90
03.1.2.6Detské a dojčenské odevy a vrchné pletené ošatenie (03.1.2.6)2,94
03.1.2.7Pánske pančuchy a ponožky (03.1.2.7)0,49
03.1.2.8Dámske pančuchy a ponožky (03.1.2.8)0,62
03.1.2.9Detské a dojčenské pančuchy a ponožky (03.1.2.9)0,33
03.1.3Iné odevné výrobky a doplnky (03.1.3)1,28
03.1.3.1Iné odevné výrobky a doplnky (03.1.3.1)1,13
03.1.3.2Textilná galantéria (03.1.3.2)0,15
03.1.4Údržba, oprava a požičiavanie odevov (03.1.4)1,21
03.1.4.1Oprava a požičiavanie odevov (03.1.4.1)0,79
03.1.4.2Práčovne, čistiarne, sušiarne (03.1.4.2)0,42
03.2OBUV (03.2)13,14
03.2.1Topánky a iné obuvnícke výrobky (03.2.1)11,68
03.2.1.1Pánska obuv (03.2.1.1)3,83
03.2.1.2Dámska obuv (03.2.1.2)5,94
03.2.1.3Detská a dojčenská obuv (03.2.1.3)1,90
03.2.2Údržba, oprava a požičiavanie obuvi (03.2.2)1,46
03.2.2.1Údržba, oprava a požičiavanie obuvi (03.2.2.1)1,46
04BÝVANIE, VODA, ELEKTRINA, PLYN A INÉ PALIVÁ (04)286,43
04.1SKUTOČNÉ NÁJOMNÉ ZA BÝVANIE (04.1)15,33
04.1.1Skutočné nájomné platené nájomníkmi (04.1.1)15,33
04.1.1.1Skutočné nájomné platené nájomníkmi (04.1.1.1)15,33
04.2IMPUTOVANÉ NÁJOMNÉ ZA BÝVANIE (04.2)84,32
04.2.1Imputované nájomné bývajúcich vlastníkov (04.2.1)84,32
04.2.1.1Imputované nájomné bývajúcich vlastníkov (04.2.1.1)84,32
04.3PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A OPRAVY BYTOV (04.3)33,13
04.3.1Tovary pre pravidelnú údržbu a opravy obydlia (04.3.1)25,32
04.3.1.1Farby, laky a maliarske potreby (04.3.1.1)3,95
04.3.1.2Stavebné potreby (04.3.1.2)17,56
04.3.1.3Iné potreby pre pravidelnú údržbu (04.3.1.3)3,80
04.3.2Služby používané pri pravidelnej údržbe a opravách bytov (04.3.2)7,81
04.3.2.1Služby pre pravidelnú údržbu a opravy obydlia (04.3.2.1)7,81
04.4OSTATNÉ SLUŽBY VZŤAHUJÚCE SA NA BYTY (04.4)30,62
04.4.1Vodné (04.4.1)7,18
04.4.1.1Vodné (04.4.1.1)7,18
04.4.2Odvoz, likvidácia odpadu a sanitárne služby (04.4.2)4,37
04.4.2.1Odvoz, likvidácia odpadu a sanitárne služby (04.4.2.1)4,37
04.4.3Stočné (04.4.3)3,58
04.4.3.1Stočné (04.4.3.1)3,58
04.4.4Iné služby vzťahujúce sa na bývanie inde neklasifikované (04.4.4)15,49
04.4.4.1Iné služby vzťahujúce sa na byty (04.4.4.1)15,49
04.5ELEKTRINA, PLYN A INÉ PALIVÁ (04.5)123,04
04.5.1Elektrina (04.5.1)42,34
04.5.1.1Elektrina (04.5.1.1)42,34
04.5.2Plyn (04.5.2)38,87
04.5.2.1Zemný plyn pre domácnosť (04.5.2.1)38,32
04.5.2.2Plyn v bombách (04.5.2.2)0,54
04.5.4Pevné palivá (04.5.4)5,91
04.5.4.1Uhlie (04.5.4.1)5,91
04.5.5Teplá voda, para a ľad (04.5.5)35,92
04.5.5.1Teplá voda, para a ľad (04.5.5.1)35,92
05NÁBYTOK, BYTOVÉ ZARIADENIE A BEŽNÁ ÚDRŽBA DOMU (05)63,42
05.1NÁBYTOK, ZARIADENIA A DEKORÁCIE, KOBERCE A INÉ PODLAHOVÉ KRYTINY A OPRAVY (05.1)17,56
05.1.1Nábytok a bytové zariadenie (05.1.1)14,49
05.1.1.1Nábytok a bytové zariadenie (05.1.1.1)14,49
05.1.2Koberce a iné podlahové krytiny (05.1.2)3,07
05.1.2.1Koberce a iné podlahové krytiny (05.1.2.1)3,07
05.2BYTOVÝ TEXTIL (05.2)3,78
05.2.0Bytový textil (05.2.0)3,78
05.2.0.1Bytové textílie – nákup (05.2.0.1)3,78
05.3DOMÁCE SPOTREBIČE (05.3)13,12
05.3.1Veľké domáce spotrebiče elektrické a neelektrické (05.3.1)9,58
05.3.1.1Chladničky a mrazničky (05.3.1.1)3,28
05.3.1.2Práčky, sušičky, umývačky riadu (05.3.1.2)2,08
05.3.1.3Elektrické a iné kuchynské zariadenia (05.3.1.3)1,48
05.3.1.4Vyhrievacie a klimatizačné zariadenia (05.3.1.4)1,35
05.3.1.5Prístroje na upratovanie (05.3.1.5)1,36
05.3.1.6Šijacie a pletacie stroje (05.3.1.6)0,04
05.3.2Malé domáce spotrebiče elektrické (05.3.2)1,35
05.3.2.1Malé elektrické spotrebiče (05.3.2.1)1,35
05.3.3Opravy domácich spotrebičov (05.3.3)2,19
05.3.3.1Opravy domácich spotrebičov (05.3.3.1)2,19
05.4SKLO, STOLOVÉ NÁČINIE A DOMÁCE NÁRADIE (05.4)4,92
05.4.0Sklo, stolové náčinie a domáce náradie (05.4.0)4,92
05.4.0.1Sklené, porcelánové a keramické výrobky (05.4.0.1)1,20
05.4.0.2Kovový riad a príbory (05.4.0.2)1,95
05.4.0.3Ostatné kuchynské potreby (05.4.0.3)1,77
05.5NÁSTROJE A ZARIADENIA PRE DOM A ZÁHRADU (05.5)4,23
05.5.1Veľké nástroje a zariadenia (05.5.1)1,19
05.5.1.1Hospodárske, záhradnícke a remeselnícke stroje a zariadenia (05.5.1.1)1,19
05.5.2Malé nástroje a rôzne príslušenstvo (05.5.2)3,04
05.5.2.1Domáce a hospodárske náradie a potreby pre údržbu (05.5.2.1)3,04
05.6TOVARY A SLUŽBY PRE BEŽNÚ ÚDRŽBU DOMÁCNOSTI (05.6)19,80
05.6.1Tovary krátkodobej spotreby pre domácnosť (05.6.1)16,81
05.6.1.1Čistiace, upratovacie a pracie prostriedky (05.6.1.1)11,38
05.6.1.2Ostatné krátkodobé tovary pre domácnosť (05.6.1.2)5,43
05.6.2Domáce služby a služby poskytované v rámci starostlivosti o domácnosť (05.6.2)2,99
05.6.2.2Ostatné služby pre domácnosť (05.6.2.2)2,99
06ZDRAVIE (06)35,90
06.1ZDRAVOTNÍCKE A FARMACEUTICKÉ VÝROBKY, TERAPEUTICKÉ PRÍSTROJE A ZARIADENIA (06.1)23,61
06.1.1Farmaceutické prípravky a produkty (06.1.1)13,62
06.1.1.1Lieky predpísané lekárom (06.1.1.1)7,03
06.1.1.2Lieky bez receptu (06.1.1.2)6,56
06.1.1.3Iné farmaceutické preparáty a produkty (06.1.1.3)0,02
06.1.2Iné zdravotnícke produkty (06.1.2)4,99
06.1.2.1Iné zdravotnícke tovary (06.1.2.1)4,99
06.1.3Terapeutické prístroje a zariadenia (06.1.3)5,01
06.1.3.1Terapeutické prístroje a zariadenia (06.1.3.1)5,01
06.2ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY INÉ NEŽ NEMOCNIČNÉ A ZDRAVOTNÍCKE POMOCNÉ A PODPORNÉ SLUŽBY (06.2)11,03
06.2.1Služby lekárov (06.2.1)5,20
06.2.1.1Služby lekárov (06.2.1.1)5,20
06.2.2Služby zubných lekárov (06.2.2)3,00
06.2.2.1Služby zubných lekárov (06.2.2.1)3,00
06.2.3Ostatné služby iné než nemocničné (06.2.3)2,82
06.2.3.1Pomocné zdravotnícke služby (06.2.3.1)0,34
06.2.3.3Ostatné služby mimo nemocníc (06.2.3.3)2,48
06.3NEMOCNIČNÉ SLUŽBY (06.3)1,27
06.3.0Nemocničné služby (06.3.0)1,27
06.3.0.1Nemocničné služby (06.3.0.1)1,27
07DOPRAVA (07)83,90
07.1NÁKUP DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV (07.1)23,11
07.1.1Motorové vozidlá (07.1.1)20,84
07.1.1.1Nákup nových motorových vozidiel (07.1.1.1)7,05
07.1.1.2Nákup ojazdených motorových vozidiel (07.1.1.2)13,78
07.1.2Mopedy a motocykle (07.1.2)0,50
07.1.2.1Mopedy a motocykle (07.1.2.1)0,50
07.1.3Bicykle (07.1.3)1,78
07.1.3.1Bicykle (07.1.3.1)1,78
07.2PREVÁDZKA PROSTRIEDKOV OSOBNEJ DOPRAVY (07.2)36,42
07.2.1Náhradné diely a príslušenstvo (07.2.1)2,87
07.2.1.1Náhradné diely a príslušenstvo (07.2.1.1)2,87
07.2.2Pohonné hmoty a mazivá (07.2.2)22,19
07.2.2.1Pohonné hmoty a mazivá (07.2.2.1)22,19
07.2.3Údržba a opravy prostriedkov osobnej dopravy (07.2.3)7,63
07.2.3.1Údržba a opravy prostriedkov osobnej dopravy (07.2.3.1)7,63
07.2.4Iné služby spojené s prostriedkymi osobnej dopravy (07.2.4)3,74
07.2.4.1Autoškoly (07.2.4.1)3,74
07.3DOPRAVNÉ SLUŽBY (07.3)24,36
07.3.1Železničná osobná doprava (07.3.1)8,45
07.3.1.1Osobná doprava železnicou (07.3.1.1)8,45
07.3.2Cestná osobná doprava (07.3.2)14,23
07.3.2.1Osobná doprava autobusom (07.3.2.1)10,00
07.3.2.2Mestská hromadná doprava (07.3.2.2)3,83
07.3.2.3Osobné autotaxi (07.3.2.3)0,40
07.3.3Letecká osobná doprava (07.3.3)0,48
07.3.3.1Letecká osobná doprava (07.3.3.1)0,48
07.3.6Iné dopravné služby (07.3.6)1,20
07.3.6.1Nákladné autotaxi (07.3.6.1)1,20
08POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE (08)35,81
08.1POŠTOVÉ SLUŽBY (08.1)2,55
08.1.0Poštové služby (08.1.0)2,55
08.1.0.1Poštové služby (08.1.0.1)2,55
08.2TELEFÓNNE A FAXOVÉ PRÍSTROJE (08.2)0,36
08.2.0Telefónne a faxové prístroje (08.2.0)0,36
08.2.0.1Telefónne a faxové prístroje (08.2.0.1)0,36
08.3TELEFÓNNE A FAXOVÉ SLUŽBY (08.3)32,90
08.3.0Telefónne a faxové služby (08.3.0)32,90
08.3.0.1Telefónne a faxové služby – mobily (08.3.0.1)23,28
08.3.0.2Telefónne a faxové služby – pevná linka (08.3.0.2)3,53
08.3.0.3Služby prenosu informácií – internet (08.3.0.3)6,09
09REKREÁCIA A KULTÚRA (09)82,98
09.1AUDIOVIZUÁLNE A FOTOGRAFICKÉ ZARIADENIA A ZARIADENIA NA SPRACOVANIE INFORMÁCIÍ (09.1)16,78
09.1.1Zariadenia na príjem, nahrávanie a reprodukciu zvuku a obrazu (09.1.1)5,89
09.1.1.1Zariadenia na príjem, nahrávanie a reprodukciu zvuku (09.1.1.1)0,62
09.1.1.2Zariadenia na príjem, nahrávanie a reprodukciu obrazu (09.1.1.2)5,28
09.1.2Fotografické a kinematografické vybavenie a optické prístroje (09.1.2)0,95
09.1.2.1Fotografické a kinematografické vybavenie a optické prístroje (09.1.2.1)0,95
09.1.3Zariadenia na spracovanie údajov (09.1.3)3,24
09.1.3.1Zariadenia na spracovanie údajov (09.1.3.1)3,24
09.1.4Obrazové a zvukové nosiče (09.1.4)3,49
09.1.4.1Obrazové a zvukové nosiče (09.1.4.1)3,49
09.1.5Oprava audiovizuálnych a fotografických zariadení (09.1.5)3,21
09.1.5.1Oprava audiovizuálnych a fotografických zariadení (09.1.5.1)3,21
09.2INÉ VEĽKÉ ZARIADENIA DLHODOBEJ SPOTREBY PRE REKREÁCIU A KULTÚRU (09.2)0,08
09.2.2Hudobné nástroje a veľké zariadenia dlhodobejspotreby pre rekreáciu vo vnútri aj vonku (09.2.2)0,08
09.2.2.1Hudobné nástroje (09.2.2.1)0,08
09.3INÉ VYBAVENIE PRE REKREÁCIU, ZÁHRADU A DOMÁCE ZVIERATÁ (09.3)13,78
09.3.1Hry, hračky a hobby (09.3.1)2,23
09.3.1.1Hry, hračky a hobby (09.3.1.1)2,23
09.3.2Vybavenie pre šport, kempovanie a rekreáciu (09.3.2)1,43
09.3.2.1Vybavenie pre šport, kempovanie a rekreáciu (09.3.2.1)1,43
09.3.3Záhradkárstvo (09.3.3)5,74
09.3.3.1Záhradkárstvo (09.3.3.1)5,74
09.3.4Domáce zvieratá a chovateľské potreby (09.3.4)1,39
09.3.4.1Domáce zvieratá a chovateľské potreby (09.3.4.1)1,39
09.3.5Veterinárne a iné služby pre domáce zvieratá (09.3.5)3,00
09.3.5.1Veterinárne a iné služby pre domáce zvieratá (09.3.5.1)3,00
09.4REKREAČNÉ A KULTÚRNE SLUŽBY (09.4)14,98
09.4.1Rekreačné a športové služby (09.4.1)4,78
09.4.1.1Rekreačné a športové služby (09.4.1.1)4,78
09.4.2Kultúrne služby (09.4.2)10,20
09.4.2.1Kiná, divadlá, koncerty (09.4.2.1)1,39
09.4.2.3Televízne a rozhlasové koncesie, vr. požičiavania zariadení (09.4.2.3)8,52
09.4.2.4Iné kultúrne služby (09.4.2.4)0,29
09.5NOVINY, KNIHY A KANCELÁRSKE POTREBY (09.5)24,27
09.5.1Knihy (09.5.1)5,86
09.5.1.1Knihy (09.5.1.1)5,86
09.5.2Noviny a periodiká (09.5.2)10,28
09.5.2.1Noviny a periodiká (09.5.2.1)10,28
09.5.3Rôzne tlačiarenské materiály (09.5.3)1,06
09.5.3.1Rôzne tlačiarenské materiály (09.5.3.1)1,06
09.5.4Kancelárske a kresliace potreby (09.5.4)7,06
09.5.4.1Kancelárske a kresliace potreby (09.5.4.1)7,06
09.6DOVOLENKY S PROGRAMOM (09.6)13,09
09.6.0Dovolenky s programom (09.6.0)13,09
09.6.0.1Dovolenky s programom (09.6.0.1)1,24
09.6.0.2Zahraničné dovolenky (09.6.0.2)11,85
10VZDELÁVANIE (10)18,70
10.1PREDŠKOLSKÉ A ZÁKLADNÉ VZDELANIE (10.1)5,77
10.1.0Predškolské a základné vzdelanie (10.1.0)5,77
10.1.0.1Predškolské a základné vzdelanie (10.1.0.1)5,77
10.2STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE (10.2)2,11
10.2.0Stredoškolské vzdelanie (10.2.0)2,11
10.2.0.1Stredoškolské vzdelanie (10.2.0.1)2,11
10.4VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE (10.4)5,69
10.4.0Vysokoškolské vzdelanie (10.4.0)5,69
10.4.0.1Vysokoškolské vzdelanie (10.4.0.1)5,69
10.5VZDELANIE, KTORÉ NIE JE DEFINOVANÉ ÚROVŇOU (10.5)5,13
10.5.0Vzdelanie, ktoré nie je definované úrovňou (10.5.0)5,13
10.5.0.1Vzdelanie, ktoré nie je definované úrovňou (10.5.0.1)5,13
11HOTELY, KAVIARNE A REŠTAURÁCIE (11)56,28
11.1STRAVOVACIE SLUŽBY (11.1)53,63
11.1.1Reštaurácie, kaviarne, bufety, cukrárne a pod. (11.1.1)29,44
11.1.1.1Jedlá v reštauračnom stravovaní (vrátane sprepitného) (11.1.1.1)20,03
11.1.1.2Nápoje v reštauračnom stravovaní (vrátane sprepitného) (11.1.1.2)9,40
11.1.2Jedálne (11.1.2)24,19
11.1.2.1Jedálne (11.1.2.1)24,19
11.2UBYTOVACIE SLUŽBY (11.2)2,65
11.2.0Ubytovacie služby (11.2.0)2,65
11.2.0.1Ubytovacie služby (vrátane sprepitného a služieb nosičov) (11.2.0.1)2,65
12ROZLIČNÉ TOVARY A SLUŽBY (12)68,55
12.1OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ (12.1)44,96
12.1.1Kadernícke salóny a zariadenia osobnej starostlivosti (12.1.1)16,41
12.1.1.1Kadernícke salóny a zariadenia osobnej starostlivosti (12.1.1.1)16,41
12.1.2Elektrické prístroje pre osobnú starostlivosť (12.1.2)1,22
12.1.2.1Eletrické prístroje – kúpa (12.1.2.1)1,22
12.1.3Ostatné prístroje, predmety a tovary pre osobnú starostlivosť (12.1.3)27,34
12.1.3.1Ostatné prístroje, predmety a tovary pre osobnú starostlivosť (12.1.3.1)27,34
12.3OSOBNÉ PREDMETY INDE NEKLASIFIKOVANÉ (12.3)6,71
12.3.1Šperky, hodiny a náramkové hodinky (12.3.1)2,32
12.3.1.1Šperky, hodiny a náramkové hodinky – nákup (12.3.1.1)2,13
12.3.1.2Šperky, hodiny a náramkové hodinky – opravy (12.3.1.2)0,19
12.3.2Iné osobné predmety (12.3.2)4,39
12.3.2.1Iné osobné predmety (12.3.2.1)4,39
12.4SOCIÁLNE SLUŽBY (12.4)2,90
12.4.0Sociálne služby (12.4.0)2,90
12.4.0.1Sociálne služby (12.4.0.1)2,90
12.5POISTENIE (12.5)7,70
12.5.2Poistenie spojené s obydlím (12.5.2)1,41
12.5.2.1Poistenie spojené s obydlím (12.5.2.1)1,41
12.5.3Zdravotné poistenie (12.5.3)4,11
12.5.3.1Zdravotné poistenie (12.5.3.1)4,11
12.5.4Poistenie spojené s dopravou (12.5.4)2,17
12.5.4.1Poistenie spojené s dopravou (12.5.4.1)2,17
12.6FINANČNÉ SLUŽBY INDE NEKLASIFIKOVANÉ (12.6)3,61
12.6.2Finančné služby inde neklasifikované (12.6.2)3,61
12.6.2.1Finančné služby poskytované bankou (12.6.2.1)3,32
12.6.2.2Finančné služby poskytované poštou (12.6.2.2)0,29
12.7INÉ SLUŽBY INDE NEKLASIFIKOVANÉ (12.7)2,67
12.7.0Iné služby inde neklasifikované (12.7.0)2,67
12.7.0.1Iné služby inde neklasifikované (12.7.0.1)2,67

Pridaj komentár