( Simona Česaná,  0)

Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, posledná aktualizácia: 13.12.2014

COICOP Názov odboru, skupiny, triedy, podtriedy a reprezentanta Stála váha
ÚHRN 1000,00
01 POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE (01) 175,23
01.1 POTRAVINY (01.1) 158,07
01.1.1 Chlieb a obilniny (01.1.1) 32,77
01.1.1.1 Ryža (01.1.1.1) 1,64
01.1.1.2 Múka (01.1.1.2) 1,86
01.1.1.3 Chlieb (01.1.1.3) 8,70
01.1.1.4 Pečivo bežné (01.1.1.4) 5,66
01.1.1.5 Pečivo jemné (01.1.1.5) 4,33
01.1.1.6 Pečivo trvanlivé (01.1.1.6) 5,97
01.1.1.7 Cestoviny (01.1.1.7) 1,93
01.1.1.8 Iné obiloviny a výrobky z obilia (01.1.1.8) 2,67
01.1.2 Mäso (01.1.2) 45,05
01.1.2.1 Hovädzie mäso (01.1.2.1) 2,65
01.1.2.3 Bravčové mäso (01.1.2.3) 11,86
01.1.2.5 Hydina, hydinové polotovary a výrobky (01.1.2.5) 11,18
01.1.2.6 Údeniny (01.1.2.6) 16,12
01.1.2.7 Upravené mäso, mäsové polotovary, hotové jedlá, konzervy (01.1.2.7) 3,08
01.1.2.8 Vnútornosti (01.1.2.8) 0,15
01.1.3 Ryby (01.1.3) 6,17
01.1.3.1 Ryby živé, čerstvé, chladené, mrazené (01.1.3.1) 2,75
01.1.3.2 Ryby sušené a údené (01.1.3.2) 0,27
01.1.3.4 Upravené ryby, rybacie polotovary a výrobky (01.1.3.4) 3,15
01.1.4 Mlieko, syry a vajcia (01.1.4) 30,67
01.1.4.1 Mlieko konzumné (nezahustené) (01.1.4.1) 6,69
01.1.4.2 Mlieko upravené (01.1.4.2) 1,18
01.1.4.3 Iné mliečne výrobky (mimo syrov) (01.1.4.3) 9,55
01.1.4.4 Syry a tvarohy (01.1.4.4) 9,61
01.1.4.5 Vajcia (01.1.4.5) 3,64
01.1.5 Oleje a tuky (01.1.5) 8,39
01.1.5.1 Maslo (01.1.5.1) 2,63
01.1.5.2 Margaríny – rastlinné tuky (01.1.5.2) 2,07
01.1.5.3 Jedlé oleje (01.1.5.3) 3,30
01.1.5.4 Bravčová masť a slanina (01.1.5.4) 0,39
01.1.6 Ovocie (01.1.6) 9,63
01.1.6.1 Čerstvé ovocie mierneho pásma (01.1.6.1) 3,94
01.1.6.2 Čerstvé ovocie južného pásma (01.1.6.2) 4,08
01.1.6.3 Sušené ovocie, suché semená a orechy (01.1.6.3) 1,62
01.1.7 Zelenina vrátane zemiakov a ostatných hľuznatých rastlín (01.1.7) 11,45
01.1.7.1 Čerstvá zelenina (vrátane húb) (01.1.7.1) 6,34
01.1.7.2 Zelenina suchá a sušená (01.1.7.2) 0,35
01.1.7.3 Zelenina mrazená, mrazené, konzervované a iné zeleninové výrobky a polotovary (01.1.7.3) 2,08
01.1.7.4 Zemiaky a iné hľuzoviny (01.1.7.4) 1,56
01.1.7.5 Čerstvé, mrazené a iné zemiakové výrobky a polotovary (01.1.7.5) 1,13
01.1.8 Cukor, džem, med, sirupy, čokoláda a cukrovinky (01.1.8) 13,51
01.1.8.1 Cukor (01.1.8.1) 2,98
01.1.8.2 Med (01.1.8.2) 1,00
01.1.8.3 Ovocné džemy, marmelády a pretlaky (01.1.8.3) 0,89
01.1.8.4 Čokoláda a čokoládové cukrovinky (01.1.8.4) 5,28
01.1.8.5 Nečokoládové cukrovinky (01.1.8.5) 2,04
01.1.8.7 Zmrzlina (01.1.8.7) 1,32
01.1.9 Potravinárske výrobky inde neklasifikované (01.1.9) 0,43
01.1.9.1 Ostatné potraviny a pochutiny (vr. majonézy, kečupu, sirupov na kulinárske účely) (01.1.9.1) 0,43
01.2 NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE (01.2) 17,15
01.2.1 Káva, čaj a kakao (01.2.1) 6,16
01.2.1.1 Káva (01.2.1.1) 4,22
01.2.1.2 Čaj (01.2.1.2) 1,32
01.2.1.3 Kakao (01.2.1.3) 0,62
01.2.2 Minerálne vody, nealkoholické nápoje a štavy (01.2.2) 11,00
01.2.2.1 Minerálne vody (01.2.2.1) 5,45
01.2.2.2 Sirupy pre výrobu nápojov (01.2.2.2) 0,89
01.2.2.3 Šťavy (džúsy) a mušty (01.2.2.3) 1,49
01.2.2.4 Malinovky (01.2.2.4) 3,17
02 ALKOHOLICKéÉ NÁPOJE A TABAK (02) 46,97
02.1 ALKOHOLICKÉ NÁPOJE (02.1) 26,18
02.1.1 Destiláty (02.1.1) 10,75
02.1.1.1 Destiláty (02.1.1.1) 10,75
02.1.2 Víno (02.1.2) 7,34
02.1.2.1 Víno (02.1.2.1) 7,34
02.1.3 Pivo (02.1.3) 8,09
02.1.3.1 Pivo (02.1.3.1) 8,09
02.2 TABAK (02.2) 20,79
02.2.0 Tabak (02.2.0) 20,79
02.2.0.1 Cigarety (kúpené v maloobchode i v strediskách verejného stravovania) (02.2.0.1) 20,79
03 ODEVY A OBUV (03) 45,84
03.1 ODEVY (03.1) 32,70
03.1.1 Materiál na odevy (03.1.1) 1,74
03.1.1.1 Materiál na odevy (03.1.1.1) 1,74
03.1.2 Hotové odevy (03.1.2) 28,47
03.1.2.1 Pánska bielizeň (03.1.2.1) 0,86
03.1.2.2 Dámska bielizeň (03.1.2.2) 1,79
03.1.2.3 Bielizeň dojčenská a detská (do 15 rokov) (03.1.2.3) 1,04
03.1.2.4 Pánske odevy a vrchné pletené ošatenie (03.1.2.4) 7,50
03.1.2.5 Dámske odevy a vrchné pletené ošatenie (03.1.2.5) 12,90
03.1.2.6 Detské a dojčenské odevy a vrchné pletené ošatenie (03.1.2.6) 2,94
03.1.2.7 Pánske pančuchy a ponožky (03.1.2.7) 0,49
03.1.2.8 Dámske pančuchy a ponožky (03.1.2.8) 0,62
03.1.2.9 Detské a dojčenské pančuchy a ponožky (03.1.2.9) 0,33
03.1.3 Iné odevné výrobky a doplnky (03.1.3) 1,28
03.1.3.1 Iné odevné výrobky a doplnky (03.1.3.1) 1,13
03.1.3.2 Textilná galantéria (03.1.3.2) 0,15
03.1.4 Údržba, oprava a požičiavanie odevov (03.1.4) 1,21
03.1.4.1 Oprava a požičiavanie odevov (03.1.4.1) 0,79
03.1.4.2 Práčovne, čistiarne, sušiarne (03.1.4.2) 0,42
03.2 OBUV (03.2) 13,14
03.2.1 Topánky a iné obuvnícke výrobky (03.2.1) 11,68
03.2.1.1 Pánska obuv (03.2.1.1) 3,83
03.2.1.2 Dámska obuv (03.2.1.2) 5,94
03.2.1.3 Detská a dojčenská obuv (03.2.1.3) 1,90
03.2.2 Údržba, oprava a požičiavanie obuvi (03.2.2) 1,46
03.2.2.1 Údržba, oprava a požičiavanie obuvi (03.2.2.1) 1,46
04 BÝVANIE, VODA, ELEKTRINA, PLYN A INÉ PALIVÁ (04) 286,43
04.1 SKUTOČNÉ NÁJOMNÉ ZA BÝVANIE (04.1) 15,33
04.1.1 Skutočné nájomné platené nájomníkmi (04.1.1) 15,33
04.1.1.1 Skutočné nájomné platené nájomníkmi (04.1.1.1) 15,33
04.2 IMPUTOVANÉ NÁJOMNÉ ZA BÝVANIE (04.2) 84,32
04.2.1 Imputované nájomné bývajúcich vlastníkov (04.2.1) 84,32
04.2.1.1 Imputované nájomné bývajúcich vlastníkov (04.2.1.1) 84,32
04.3 PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA A OPRAVY BYTOV (04.3) 33,13
04.3.1 Tovary pre pravidelnú údržbu a opravy obydlia (04.3.1) 25,32
04.3.1.1 Farby, laky a maliarske potreby (04.3.1.1) 3,95
04.3.1.2 Stavebné potreby (04.3.1.2) 17,56
04.3.1.3 Iné potreby pre pravidelnú údržbu (04.3.1.3) 3,80
04.3.2 Služby používané pri pravidelnej údržbe a opravách bytov (04.3.2) 7,81
04.3.2.1 Služby pre pravidelnú údržbu a opravy obydlia (04.3.2.1) 7,81
04.4 OSTATNÉ SLUŽBY VZŤAHUJÚCE SA NA BYTY (04.4) 30,62
04.4.1 Vodné (04.4.1) 7,18
04.4.1.1 Vodné (04.4.1.1) 7,18
04.4.2 Odvoz, likvidácia odpadu a sanitárne služby (04.4.2) 4,37
04.4.2.1 Odvoz, likvidácia odpadu a sanitárne služby (04.4.2.1) 4,37
04.4.3 Stočné (04.4.3) 3,58
04.4.3.1 Stočné (04.4.3.1) 3,58
04.4.4 Iné služby vzťahujúce sa na bývanie inde neklasifikované (04.4.4) 15,49
04.4.4.1 Iné služby vzťahujúce sa na byty (04.4.4.1) 15,49
04.5 ELEKTRINA, PLYN A INÉ PALIVÁ (04.5) 123,04
04.5.1 Elektrina (04.5.1) 42,34
04.5.1.1 Elektrina (04.5.1.1) 42,34
04.5.2 Plyn (04.5.2) 38,87
04.5.2.1 Zemný plyn pre domácnosť (04.5.2.1) 38,32
04.5.2.2 Plyn v bombách (04.5.2.2) 0,54
04.5.4 Pevné palivá (04.5.4) 5,91
04.5.4.1 Uhlie (04.5.4.1) 5,91
04.5.5 Teplá voda, para a ľad (04.5.5) 35,92
04.5.5.1 Teplá voda, para a ľad (04.5.5.1) 35,92
05 NÁBYTOK, BYTOVÉ ZARIADENIE A BEŽNÁ ÚDRŽBA DOMU (05) 63,42
05.1 NÁBYTOK, ZARIADENIA A DEKORÁCIE, KOBERCE A INÉ PODLAHOVÉ KRYTINY A OPRAVY (05.1) 17,56
05.1.1 Nábytok a bytové zariadenie (05.1.1) 14,49
05.1.1.1 Nábytok a bytové zariadenie (05.1.1.1) 14,49
05.1.2 Koberce a iné podlahové krytiny (05.1.2) 3,07
05.1.2.1 Koberce a iné podlahové krytiny (05.1.2.1) 3,07
05.2 BYTOVÝ TEXTIL (05.2) 3,78
05.2.0 Bytový textil (05.2.0) 3,78
05.2.0.1 Bytové textílie – nákup (05.2.0.1) 3,78
05.3 DOMÁCE SPOTREBIČE (05.3) 13,12
05.3.1 Veľké domáce spotrebiče elektrické a neelektrické (05.3.1) 9,58
05.3.1.1 Chladničky a mrazničky (05.3.1.1) 3,28
05.3.1.2 Práčky, sušičky, umývačky riadu (05.3.1.2) 2,08
05.3.1.3 Elektrické a iné kuchynské zariadenia (05.3.1.3) 1,48
05.3.1.4 Vyhrievacie a klimatizačné zariadenia (05.3.1.4) 1,35
05.3.1.5 Prístroje na upratovanie (05.3.1.5) 1,36
05.3.1.6 Šijacie a pletacie stroje (05.3.1.6) 0,04
05.3.2 Malé domáce spotrebiče elektrické (05.3.2) 1,35
05.3.2.1 Malé elektrické spotrebiče (05.3.2.1) 1,35
05.3.3 Opravy domácich spotrebičov (05.3.3) 2,19
05.3.3.1 Opravy domácich spotrebičov (05.3.3.1) 2,19
05.4 SKLO, STOLOVÉ NÁČINIE A DOMÁCE NÁRADIE (05.4) 4,92
05.4.0 Sklo, stolové náčinie a domáce náradie (05.4.0) 4,92
05.4.0.1 Sklené, porcelánové a keramické výrobky (05.4.0.1) 1,20
05.4.0.2 Kovový riad a príbory (05.4.0.2) 1,95
05.4.0.3 Ostatné kuchynské potreby (05.4.0.3) 1,77
05.5 NÁSTROJE A ZARIADENIA PRE DOM A ZÁHRADU (05.5) 4,23
05.5.1 Veľké nástroje a zariadenia (05.5.1) 1,19
05.5.1.1 Hospodárske, záhradnícke a remeselnícke stroje a zariadenia (05.5.1.1) 1,19
05.5.2 Malé nástroje a rôzne príslušenstvo (05.5.2) 3,04
05.5.2.1 Domáce a hospodárske náradie a potreby pre údržbu (05.5.2.1) 3,04
05.6 TOVARY A SLUŽBY PRE BEŽNÚ ÚDRŽBU DOMÁCNOSTI (05.6) 19,80
05.6.1 Tovary krátkodobej spotreby pre domácnosť (05.6.1) 16,81
05.6.1.1 Čistiace, upratovacie a pracie prostriedky (05.6.1.1) 11,38
05.6.1.2 Ostatné krátkodobé tovary pre domácnosť (05.6.1.2) 5,43
05.6.2 Domáce služby a služby poskytované v rámci starostlivosti o domácnosť (05.6.2) 2,99
05.6.2.2 Ostatné služby pre domácnosť (05.6.2.2) 2,99
06 ZDRAVIE (06) 35,90
06.1 ZDRAVOTNÍCKE A FARMACEUTICKÉ VÝROBKY, TERAPEUTICKÉ PRÍSTROJE A ZARIADENIA (06.1) 23,61
06.1.1 Farmaceutické prípravky a produkty (06.1.1) 13,62
06.1.1.1 Lieky predpísané lekárom (06.1.1.1) 7,03
06.1.1.2 Lieky bez receptu (06.1.1.2) 6,56
06.1.1.3 Iné farmaceutické preparáty a produkty (06.1.1.3) 0,02
06.1.2 Iné zdravotnícke produkty (06.1.2) 4,99
06.1.2.1 Iné zdravotnícke tovary (06.1.2.1) 4,99
06.1.3 Terapeutické prístroje a zariadenia (06.1.3) 5,01
06.1.3.1 Terapeutické prístroje a zariadenia (06.1.3.1) 5,01
06.2 ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY INÉ NEŽ NEMOCNIČNÉ A ZDRAVOTNÍCKE POMOCNÉ A PODPORNÉ SLUŽBY (06.2) 11,03
06.2.1 Služby lekárov (06.2.1) 5,20
06.2.1.1 Služby lekárov (06.2.1.1) 5,20
06.2.2 Služby zubných lekárov (06.2.2) 3,00
06.2.2.1 Služby zubných lekárov (06.2.2.1) 3,00
06.2.3 Ostatné služby iné než nemocničné (06.2.3) 2,82
06.2.3.1 Pomocné zdravotnícke služby (06.2.3.1) 0,34
06.2.3.3 Ostatné služby mimo nemocníc (06.2.3.3) 2,48
06.3 NEMOCNIČNÉ SLUŽBY (06.3) 1,27
06.3.0 Nemocničné služby (06.3.0) 1,27
06.3.0.1 Nemocničné služby (06.3.0.1) 1,27
07 DOPRAVA (07) 83,90
07.1 NÁKUP DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV (07.1) 23,11
07.1.1 Motorové vozidlá (07.1.1) 20,84
07.1.1.1 Nákup nových motorových vozidiel (07.1.1.1) 7,05
07.1.1.2 Nákup ojazdených motorových vozidiel (07.1.1.2) 13,78
07.1.2 Mopedy a motocykle (07.1.2) 0,50
07.1.2.1 Mopedy a motocykle (07.1.2.1) 0,50
07.1.3 Bicykle (07.1.3) 1,78
07.1.3.1 Bicykle (07.1.3.1) 1,78
07.2 PREVÁDZKA PROSTRIEDKOV OSOBNEJ DOPRAVY (07.2) 36,42
07.2.1 Náhradné diely a príslušenstvo (07.2.1) 2,87
07.2.1.1 Náhradné diely a príslušenstvo (07.2.1.1) 2,87
07.2.2 Pohonné hmoty a mazivá (07.2.2) 22,19
07.2.2.1 Pohonné hmoty a mazivá (07.2.2.1) 22,19
07.2.3 Údržba a opravy prostriedkov osobnej dopravy (07.2.3) 7,63
07.2.3.1 Údržba a opravy prostriedkov osobnej dopravy (07.2.3.1) 7,63
07.2.4 Iné služby spojené s prostriedkymi osobnej dopravy (07.2.4) 3,74
07.2.4.1 Autoškoly (07.2.4.1) 3,74
07.3 DOPRAVNÉ SLUŽBY (07.3) 24,36
07.3.1 Železničná osobná doprava (07.3.1) 8,45
07.3.1.1 Osobná doprava železnicou (07.3.1.1) 8,45
07.3.2 Cestná osobná doprava (07.3.2) 14,23
07.3.2.1 Osobná doprava autobusom (07.3.2.1) 10,00
07.3.2.2 Mestská hromadná doprava (07.3.2.2) 3,83
07.3.2.3 Osobné autotaxi (07.3.2.3) 0,40
07.3.3 Letecká osobná doprava (07.3.3) 0,48
07.3.3.1 Letecká osobná doprava (07.3.3.1) 0,48
07.3.6 Iné dopravné služby (07.3.6) 1,20
07.3.6.1 Nákladné autotaxi (07.3.6.1) 1,20
08 POŠTA A TELEKOMUNIKÁCIE (08) 35,81
08.1 POŠTOVÉ SLUŽBY (08.1) 2,55
08.1.0 Poštové služby (08.1.0) 2,55
08.1.0.1 Poštové služby (08.1.0.1) 2,55
08.2 TELEFÓNNE A FAXOVÉ PRÍSTROJE (08.2) 0,36
08.2.0 Telefónne a faxové prístroje (08.2.0) 0,36
08.2.0.1 Telefónne a faxové prístroje (08.2.0.1) 0,36
08.3 TELEFÓNNE A FAXOVÉ SLUŽBY (08.3) 32,90
08.3.0 Telefónne a faxové služby (08.3.0) 32,90
08.3.0.1 Telefónne a faxové služby – mobily (08.3.0.1) 23,28
08.3.0.2 Telefónne a faxové služby – pevná linka (08.3.0.2) 3,53
08.3.0.3 Služby prenosu informácií – internet (08.3.0.3) 6,09
09 REKREÁCIA A KULTÚRA (09) 82,98
09.1 AUDIOVIZUÁLNE A FOTOGRAFICKÉ ZARIADENIA A ZARIADENIA NA SPRACOVANIE INFORMÁCIÍ (09.1) 16,78
09.1.1 Zariadenia na príjem, nahrávanie a reprodukciu zvuku a obrazu (09.1.1) 5,89
09.1.1.1 Zariadenia na príjem, nahrávanie a reprodukciu zvuku (09.1.1.1) 0,62
09.1.1.2 Zariadenia na príjem, nahrávanie a reprodukciu obrazu (09.1.1.2) 5,28
09.1.2 Fotografické a kinematografické vybavenie a optické prístroje (09.1.2) 0,95
09.1.2.1 Fotografické a kinematografické vybavenie a optické prístroje (09.1.2.1) 0,95
09.1.3 Zariadenia na spracovanie údajov (09.1.3) 3,24
09.1.3.1 Zariadenia na spracovanie údajov (09.1.3.1) 3,24
09.1.4 Obrazové a zvukové nosiče (09.1.4) 3,49
09.1.4.1 Obrazové a zvukové nosiče (09.1.4.1) 3,49
09.1.5 Oprava audiovizuálnych a fotografických zariadení (09.1.5) 3,21
09.1.5.1 Oprava audiovizuálnych a fotografických zariadení (09.1.5.1) 3,21
09.2 INÉ VEĽKÉ ZARIADENIA DLHODOBEJ SPOTREBY PRE REKREÁCIU A KULTÚRU (09.2) 0,08
09.2.2 Hudobné nástroje a veľké zariadenia dlhodobejspotreby pre rekreáciu vo vnútri aj vonku (09.2.2) 0,08
09.2.2.1 Hudobné nástroje (09.2.2.1) 0,08
09.3 INÉ VYBAVENIE PRE REKREÁCIU, ZÁHRADU A DOMÁCE ZVIERATÁ (09.3) 13,78
09.3.1 Hry, hračky a hobby (09.3.1) 2,23
09.3.1.1 Hry, hračky a hobby (09.3.1.1) 2,23
09.3.2 Vybavenie pre šport, kempovanie a rekreáciu (09.3.2) 1,43
09.3.2.1 Vybavenie pre šport, kempovanie a rekreáciu (09.3.2.1) 1,43
09.3.3 Záhradkárstvo (09.3.3) 5,74
09.3.3.1 Záhradkárstvo (09.3.3.1) 5,74
09.3.4 Domáce zvieratá a chovateľské potreby (09.3.4) 1,39
09.3.4.1 Domáce zvieratá a chovateľské potreby (09.3.4.1) 1,39
09.3.5 Veterinárne a iné služby pre domáce zvieratá (09.3.5) 3,00
09.3.5.1 Veterinárne a iné služby pre domáce zvieratá (09.3.5.1) 3,00
09.4 REKREAČNÉ A KULTÚRNE SLUŽBY (09.4) 14,98
09.4.1 Rekreačné a športové služby (09.4.1) 4,78
09.4.1.1 Rekreačné a športové služby (09.4.1.1) 4,78
09.4.2 Kultúrne služby (09.4.2) 10,20
09.4.2.1 Kiná, divadlá, koncerty (09.4.2.1) 1,39
09.4.2.3 Televízne a rozhlasové koncesie, vr. požičiavania zariadení (09.4.2.3) 8,52
09.4.2.4 Iné kultúrne služby (09.4.2.4) 0,29
09.5 NOVINY, KNIHY A KANCELÁRSKE POTREBY (09.5) 24,27
09.5.1 Knihy (09.5.1) 5,86
09.5.1.1 Knihy (09.5.1.1) 5,86
09.5.2 Noviny a periodiká (09.5.2) 10,28
09.5.2.1 Noviny a periodiká (09.5.2.1) 10,28
09.5.3 Rôzne tlačiarenské materiály (09.5.3) 1,06
09.5.3.1 Rôzne tlačiarenské materiály (09.5.3.1) 1,06
09.5.4 Kancelárske a kresliace potreby (09.5.4) 7,06
09.5.4.1 Kancelárske a kresliace potreby (09.5.4.1) 7,06
09.6 DOVOLENKY S PROGRAMOM (09.6) 13,09
09.6.0 Dovolenky s programom (09.6.0) 13,09
09.6.0.1 Dovolenky s programom (09.6.0.1) 1,24
09.6.0.2 Zahraničné dovolenky (09.6.0.2) 11,85
10 VZDELÁVANIE (10) 18,70
10.1 PREDŠKOLSKÉ A ZÁKLADNÉ VZDELANIE (10.1) 5,77
10.1.0 Predškolské a základné vzdelanie (10.1.0) 5,77
10.1.0.1 Predškolské a základné vzdelanie (10.1.0.1) 5,77
10.2 STREDOŠKOLSKÉ VZDELANIE (10.2) 2,11
10.2.0 Stredoškolské vzdelanie (10.2.0) 2,11
10.2.0.1 Stredoškolské vzdelanie (10.2.0.1) 2,11
10.4 VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELANIE (10.4) 5,69
10.4.0 Vysokoškolské vzdelanie (10.4.0) 5,69
10.4.0.1 Vysokoškolské vzdelanie (10.4.0.1) 5,69
10.5 VZDELANIE, KTORÉ NIE JE DEFINOVANÉ ÚROVŇOU (10.5) 5,13
10.5.0 Vzdelanie, ktoré nie je definované úrovňou (10.5.0) 5,13
10.5.0.1 Vzdelanie, ktoré nie je definované úrovňou (10.5.0.1) 5,13
11 HOTELY, KAVIARNE A REŠTAURÁCIE (11) 56,28
11.1 STRAVOVACIE SLUŽBY (11.1) 53,63
11.1.1 Reštaurácie, kaviarne, bufety, cukrárne a pod. (11.1.1) 29,44
11.1.1.1 Jedlá v reštauračnom stravovaní (vrátane sprepitného) (11.1.1.1) 20,03
11.1.1.2 Nápoje v reštauračnom stravovaní (vrátane sprepitného) (11.1.1.2) 9,40
11.1.2 Jedálne (11.1.2) 24,19
11.1.2.1 Jedálne (11.1.2.1) 24,19
11.2 UBYTOVACIE SLUŽBY (11.2) 2,65
11.2.0 Ubytovacie služby (11.2.0) 2,65
11.2.0.1 Ubytovacie služby (vrátane sprepitného a služieb nosičov) (11.2.0.1) 2,65
12 ROZLIČNÉ TOVARY A SLUŽBY (12) 68,55
12.1 OSOBNÁ STAROSTLIVOSŤ (12.1) 44,96
12.1.1 Kadernícke salóny a zariadenia osobnej starostlivosti (12.1.1) 16,41
12.1.1.1 Kadernícke salóny a zariadenia osobnej starostlivosti (12.1.1.1) 16,41
12.1.2 Elektrické prístroje pre osobnú starostlivosť (12.1.2) 1,22
12.1.2.1 Eletrické prístroje – kúpa (12.1.2.1) 1,22
12.1.3 Ostatné prístroje, predmety a tovary pre osobnú starostlivosť (12.1.3) 27,34
12.1.3.1 Ostatné prístroje, predmety a tovary pre osobnú starostlivosť (12.1.3.1) 27,34
12.3 OSOBNÉ PREDMETY INDE NEKLASIFIKOVANÉ (12.3) 6,71
12.3.1 Šperky, hodiny a náramkové hodinky (12.3.1) 2,32
12.3.1.1 Šperky, hodiny a náramkové hodinky – nákup (12.3.1.1) 2,13
12.3.1.2 Šperky, hodiny a náramkové hodinky – opravy (12.3.1.2) 0,19
12.3.2 Iné osobné predmety (12.3.2) 4,39
12.3.2.1 Iné osobné predmety (12.3.2.1) 4,39
12.4 SOCIÁLNE SLUŽBY (12.4) 2,90
12.4.0 Sociálne služby (12.4.0) 2,90
12.4.0.1 Sociálne služby (12.4.0.1) 2,90
12.5 POISTENIE (12.5) 7,70
12.5.2 Poistenie spojené s obydlím (12.5.2) 1,41
12.5.2.1 Poistenie spojené s obydlím (12.5.2.1) 1,41
12.5.3 Zdravotné poistenie (12.5.3) 4,11
12.5.3.1 Zdravotné poistenie (12.5.3.1) 4,11
12.5.4 Poistenie spojené s dopravou (12.5.4) 2,17
12.5.4.1 Poistenie spojené s dopravou (12.5.4.1) 2,17
12.6 FINANČNÉ SLUŽBY INDE NEKLASIFIKOVANÉ (12.6) 3,61
12.6.2 Finančné služby inde neklasifikované (12.6.2) 3,61
12.6.2.1 Finančné služby poskytované bankou (12.6.2.1) 3,32
12.6.2.2 Finančné služby poskytované poštou (12.6.2.2) 0,29
12.7 INÉ SLUŽBY INDE NEKLASIFIKOVANÉ (12.7) 2,67
12.7.0 Iné služby inde neklasifikované (12.7.0) 2,67
12.7.0.1 Iné služby inde neklasifikované (12.7.0.1) 2,67

Autor: Simona Česaná

Tento príspevok bol vytvorený 2.2.2015 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora Simona Česaná.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.