( Inzercia, )

Slovensko má pre vývoj produktov vidieckeho cestovného ruchu vynikajúce podmienky a disponuje aj patričným rozvojovým potenciálom. Z výsledkov súčasného stavu rozvoja vidieckeho turizmu a agroturizmu však vyplýva, že ak má mať toto odvetvie cestovného ruchu úspešnosť, nemôže byť ponechané na „samovývoj“. Jedným z najzávažnejších problémov je nedostatočná propagácia nových a existujúcich produktov vidieckeho turizmu a agroturizmu na Slovensku. Keďže táto skutočnosť odďaľuje vyhliadky na vyššie zhodnotenie potenciálu slovenského vidieka, čím môže zároveň aj brzdiť jeho rozvoj, rozhodli sme sa zrealizovať projekt na bezplatnú propagáciu tejto oblasti, ktorým je portál vidieckeho turizmu a agroturizmu na Slovensku – agroturizmus.net.

Nový portál vidieckeho turizmu a agroturizmu na Slovensku . . .

Po dlhých týždňoch programovania, ladenia a testovania sme oficiálne zverejnili portál agroturizmus.net, kde by sme sa s Vami radi podelili o zaujímavosti, novinky, špeciálne ponuky a akcie z oblasti vidieckeho turizmu a agroturizmu. Cieľom portálu agroturizmus.net je zlepšiť propagáciu kultúry, tradícií, zvykov a spoločenského života na slovenskom vidieku a podporiť marketing vidieckeho cestovného ruchu a tým aj rozvoj vidieckeho turizmu a agroturizmu na Slovensku a preto tam ponúkame svoje služby úplne zdarma.

Ponúkate ubytovacie alebo gastronomické služby, alebo turistické aktivity zamerané na agroturizmus a vidiecky turizmus na Slovensku?

Na portály agroturizmus.net môžete bezplatne propagovať Vaše služby, pokiaľ ste fyzická osoba, firma, združenie alebo inštitúcia zaoberajúca sa agroturizmom alebo vidieckym turizmom na Slovensku. Radi zverejníme ponuku Vášho agroturistického zariadenia alebo aktivity. Stačí vyplniť náš registračný formulár a my Vám na základe neho vytvoríme vlastnú webovú prezentáciu, na ktorej budú zverejnené dôležité informácie týkajúce sa Vašej ponuky. Vašou bezplatnou registráciou získate jednostránkovú internetovú prezentáciu, ktorá obsahuje základné informácie, päť fotografií alebo jedno video, priamy kontakt na Vás a odkaz na Vašu vlastnú web stránku, ako aj zaradenie do jednotlivých kategórií na portály agroturizmus.net.

Vyplňte krátky dotazník týkajúci sa agroturizmu . . .

Zároveň by sme Vás radi požiadali o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorého cieľom je analýza vplyvu agroturizmu na rozvoj vidieka v Slovenskej republike. Vyplnenie dotazníka trvá 5 až 10 minút, je úplne anonymné a slúži len na spracovanie diplomovej práce na tému “Agroturizmus ako nástroj rozvoja vidieka”.
Dotazník nájdete na portáli vidieckeho turizmu a agroturizmu, na adrese: www.agroturizmus.net/dotaznik.


Komentár sa zobrazí až po schválení.