( Miki,  0)

Györ, stredisko západného Maďarska, je tradičným priemyselným a obchodným mestom s približne 140 000 obyvateľmi. Podľa štúdie Výszkumného inštitútu Empirica v Bone sa mesto Györ v budúcnosti zaradí medzi miesta prvej voľby v Strednej Európe. Mesto podporuje všetky aktivity pre oživenie hospodárského priestoru Západného Maďarska – Západného Slovenska – Východného Rakúska. Vlastné oddelenie medzinárodných kontaktov sa koncentruje na:

  • Aktivity potrebné na prepojenie do siete miest a obcí v tzv. „zlatom trojuhlníku“ miest Viedeň – Bratislava – Budapešť,
  • Vybudovanie dopravného veľkopriestoru Györ – Bratislava – Viedeň,
  • Kontakty s miestnými kooperáciami v Rakúsku a Maďarsku,
  • „Mestá premien“: koncepty o hospodárení s odpadom – transport, likvidácia, triedenie, skladovanie a riešenie problematiky spracovania odpadu
  • Podpora maďarských mikroregionóv v komitate pri zahraničných kooperáciách.

Autor: Miki

Tento príspevok bol vytvorený 3.2.2012 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora Miki.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.