( Inzercia,  0)

Deň daňovej slobody na v tomto roku pripadne na 1. júna. Ľudia tak budú pracovať na štát o dva dni menej ako vlani. Vyplýva to z údajov Nadácie F.A.Hayeka.

„Na tomto výsledku sa podpísal najmä pokračujúci rast hrubého domáceho produktu a konsolidačné opatrenia vlády. Do výsledku sa premietla aj skutočnosť, že v porovnaní s predchádzajúcim rokom máme o tri pracovné dni menej,“ uviedol analytik nadácie Tomáš Púchly.

Na štát budú v tomto roku ľudia pracovať o dva dni menej ako vlani

Nadácia počíta dátum podľa celkovej miery prerozdeľovania verejných financií v pomere k výkonu ekonomiky. „Z každého eura vytvoreného v našej krajine štát v tomto roku prerozdelí takmer 42 centov,“ dodal.

Čo je to deň daňovej slobody?

Deň daňovej slobody pripadá na deň, do ktorého obyvatelia v danom roku pomyselne odovzdávajú celý svoj príjem štátu. Od toho okamihu si zárobok ponechávajú. Pripravované kroky vlády vlády na ozdravenie verejných financií, ktoré budú postavené hlavne na zvýšení daní, by podľa T. Púchleho mohli termín daňovej slobody posunúť v budúcom roku na neskorší termín. Stane sa tak v prípade, že konsolidačné opatrenia stlmia rast ekonomiky a vláda nebude šetriť. Deň daňovej slobody je pomyselná hranica, ktorá rozdeľuje rok do dvoch období. V prvom zarábajú daňovníci na pokrytie výdavkov vlády a ostatných inštitúcií štátu. Až o peniazoch, ktoré zarábajú počnúc dňom daňovej slobody (vrátane), rozhodujú slobodne sami

Deň daňovej slobody v Českej republike

Den daňové svobody každoročně vyhlašuje Liberální institut. Jedná se o ukazatel svobody daňových poplatníků. Letos nastane ve srovnání s loňským rokem dříve. A to ji 9. června 2012. Pracovat na stát budeme „pouze“ 160 dní. V roce 2011 to bylo 165 dní.

Dni daňovej slobody v Európskej únii 2011

For the second consecutive year an EU wide calendar of “Tax Freedom Days” for typical workers in each of the 27 EU Member States has been compiled. The study is published by New Direction – Foundation for the European Reform and Institut économique Molinari (IEM) with data provided by Ernst & Young. Using one methodology across all EU member countries, with data reflecting the tax reality experienced by real, working people, the study calculates the TAX FREEDOM DAYs for 2011 as follows:

Cyprus: March 13 Poland: June 07 Latvia: June 22
Malta: April 16 Denmark: June 07 Italy: July 01
Ireland: May 10 Czech Rep. : June 10 Romania: July 01
Luxembourg: May 17 Estonia: June 11 Sweden: July 10
United Kingdom: May 17 Greece: June 12 Germany: July 11
Bulgaria: May 18 Finland: June 12 Austria: July 23
Spain: May 19 Slovakia: June 15 France: July 26
Portugal: May 29 Netherlands: June 17 Hungary: July 29
Slovenia: June 03 Lithuania: June 19 Belgium: August 04

Tax Freedom Day – An EU-27 Calendar

Tax Freedom Day is the calendar day on which a worker theoretically stops working to pay taxes to the state and begins to keep his/her earnings. The data in the calendar reflect the reality experienced by real, working people in the European Union and the true cost of hiring employees in each state – according to the compilers.

Dallas Hostetler

Koncept dňa daňovej slobody vytvoril floridský podnikateľ Dallas Hostetler už v roku 1948, neexistuje však jednotná metodika jeho výpočtu. Kým v Spojených štátoch sa deň daňovej slobody vypočíta ako podiel všetkých daní na celkových príjmoch obyvateľov, na Slovensku sa každoročne vypočítava ako podiel celkových konsolidovaných výdavkov verejného sektora na hrubom domácom produkte.

Význam dňa daňovej slobody

Prečo je dôležité, kto rozhoduje, ako sa vyprodukované bohatstvo použije? Pretože záleží na motivácii. Aj keby politici a štátni úradníci využívali získané peniaze len na to, čo ľudia naozaj chcú, vždy s nimi podľa niektorých názorov budú plytvať. Nemajú údajne motiváciu správať sa ekonomicky – utrácajú cudzie peniaze za tovar a služby pre ľudí, ktorých potrebujú len raz za niekoľko rokov pre svoje znovuzvolenia. Preto sa podľa tohto názoru nestarajú o to, aby nakupované produkty boli v čo najlepšej kvalite a za čo najnižšie ceny. Keď nakupuje občan sám a za svoje, znáša náklady svojich zlých rozhodnutí. Keď rozhoduje politík alebo úradník, náklady na jeho plytvanie údajne nesieme všetci.

Anglický (americký) výraz Deň daňovej slobody: Tax Freedom Day

Tax Freedom Day is the day that the average American has earned enough money (in theory) to pay off his or her total tax obligations for the year. The calculation used to determine this date assumes that everyone in the nation works for eight hours a day beginning January 1, and that every dollar earned is not spent. The Tax Foundation calculates Tax Freedom Day and also publishes a short report that summarizes trends relating to this measure. In 2008, Tax Freedom Day was calculated as April 23, which means that it took Americans 113 days of work to pay their tax obligations. Tax Freedom Day is a useful indicator for gauging the impact of taxes each year. The calculation includes all taxes incurred, including income tax, federal tax, state tax, medicare and excise taxes. Examination of the trends related to Tax Freedom Day illustrates how changes in tax law, government monetary policy, and even World War I and II have affected when Tax Freedom Day will fall.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.