( Simona Česaná,  0)

Megatrendy v marketingu

Nachádzame sa vo veľkej zlatej ére marketingu. S príchodom on-line a smart zariadení rastú aj požiadavky spotrebiteľov. Zvyšuje sa aj množstvo nástrojov, ktorými dokážeme efektívne oslovovať cieľovú skupinu. Pozrite si marketingové megatrendy súčasnosti a blízkej budúcnosti, bez znalosti ktorých sa moderní marketéri len ťažko zaobídu:

 • trendy v technológiách
 • trendy v marketingu
 • trendy v marketingovej komunikácii
 • trendy v obsahu
 • trendy v komunikovaných témach
 • trendy na sociálnych sieťach

Trendy v marketingu

Aký marketing budeme robiť? Aké trendy čakajú marketingovú vedu?

 • Lokálny marketing – lokálne cielenie, firmy prispôsobujú kampane konkrétnym regiónom a časť inzercie presúvajú do regionálnych médií. Je pracný, ale veľmi účinný
 • Customer relationship – väčší dôraz na manažment vzťahov so zákazníkmi
 • Automatizácia – zákazník a potencionálny zákazník si všetko „nakliká sám“, CRM systémy to spracujú a marketéri vyhodnotia. Pracný zber dát je minulosťou.
 • Big data – Spracovanie veľkého množstva dát o užívateľoch. Výsledkom práce s dátami sú informácie o skrytých chúťkach užívateľov. Často idú proti tomu, čo si človek do tej doby myslel. Nie je totiž nič presnejšieho, než keď zákazníci sami prezradia, čo chcú, prostredníctvom krokov, ktoré urobia.
 • Koniec verejných dát – GDPR – Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov zasahuje do nahromadených marketingových databáz.
 • Interakcie s užívateľom
 • Content marketingObsahový marketing zažíva v súčasnej dobe veľký boom. Už nestačí, že máte na webových stránkach kvalitný obsah a web je výborne optimalizovaný pre vyhľadávače (SEO). Dnes je nutné, aby na Váš web odkazovali iné stránky. Tie stránky musia byť kvalitné a relevantné. Činnosť, ktorá sa venuje tvorbe a získavaniu spätných odkazov, sa nazýva linkbuilding.
 • Omniprezencia – všadeprítomnosť – Na všetkých sociálnych sieťach. Vo všetkých komunikačných kanáloch – e-mail, Messenger aj komentáre. Teno prístup sa volá viackanálový (omnichannel) marketing. Firmy často spravujú jednotlivé marketingové kanály oddelene.

Trendy v marketingovej komunikácii

Čo bude evergreenom a čo novinkou v blízkej dobe v oblasti komunikácie?

 • SEO – optimalizácia pre vyhľadávače (z angl. search engine optimization) je súbor techník na zlepšenie pozície, na ktorej sa optimalizovaná webstránka zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania v internetových vyhľadávačoch.
 • E-mail je zase kráľ v komunikácii – má aj tak najvyššiu ROI
 • Gamifikácia v reklame – jedná sa hlavne o externú gamifikáciu, ktorá je orientovaná na zákazníkov. Typicky sa objavuje v marketingu či obchodnej stratégii firmy, kde pomáha hravým spôsobom kombinovať rôzne nástroje tak, aby oslovili cieľovú skupinu. Základným príkladom je potom existencia vernostných programov. Cieľom externej gamifikácie je budovať pevnejší vzťah so zákazníkom, teda budovať pevnejší vzťah zákazníka so značkou.
 • Natívne reklamy – natívna reklama vypovedá o mediálnom priestore, ktorý bol poskytnutý vydavateľom a svojou formou kopíruje okolitý editorský obsah. Meria sa cez metriky ako napríklad zobrazenia, kliky, lajky, CTR apod.
 • Direct messages a dark social – súkromné sociálne kanály ako e-maily či súkromné správy – označuje zdieľanie obsahu, ktoré nedokážeme merať, pretože nie je verejné, ale súkromné.

Trendy v obsahu

Aký obsah bude preferovaný a kam máme napchať reklamu?

 • Kvalitný obsah vždy bol a je kráľ. To povedal už v roku 1996 Bill Gates. Ak nemáte kvalitný obsah, nepomôže Vám žiadny marketing či optimalizácia.
 • Mikro obsah – mikropríbehy na Instagrame, Facebooku, v Messangeri. V marketingu je to príležitosť ukázať pozadie „toho celého“, napríklad ako vaša firma žije, ako naozaj žije influencer, ako naozaj žijete vy.
 • User-generated content – obsah generovaný užívateľmi, recenzie, hodnotenia, komentáre
 • Podcasty – užívatelia s príchodom malých displejov menej čítajú, ale viac počúvajú a pozerajú

Trendy v komunikovaných témach

Aké témy budú vládnuť komunikácii? O čom sa budeme baviť?

 • Veľké témy, ako ekológia, hodnotovosť a životné prostredie
 • FOMO fenomén – pocity strachu, že prídu o niečo dôležité, ak nebudú online, ak nebudú spojení so značkami, ktoré majú radi či s ľuďmi na ktorých im záleží. Mladí budú tvoriť obsah len preto, aby sa nestali outsidermi a neprišli o svoje online priateľstvá.
 • Antitrendy, ako je pozývanie do slobody od sociálnych sietí
 • Sociálny rozmer kampaní
 • Autenticita – Značky si neustále hľadajú témy, ktoré by si mohli v marketingu prisvojiť. Autenticita v sebe zahŕňa množstvo takýchto tém pre každý segment – módna značka vymení dokonalé modelky za reálnych ľudí alebo fastfood otvorene hovorí o pôvode svojho jedla.
 • Dôveryhodnosť a transparentnosť – Nástroje na získanie a udržanie dôvery sú transparentnosť a ľudský prístup.

Trendy v technológiách

Aké technológie nám budú v marketingu najviac pomáhať?

 • Konverzačný marketing – konverzační roboti (chatboti) a konverzačné reklamy. Chatboti zapoja potenciálneho zákazníka do konverzácie, zistia potrebné veci, nasmerujú ho na správne miesto v marketingovom lieviku a ukážu mu to, čo mu v danom momente najviac pomôže.
 • Hlasové vyhľadávanie – optimalizácia pre hlasové vyhľadávanie je iná ako pre bežné vyhľadávanie.
 • Virtuálna realita – augumented reality AR, virtual reality VR
 • Umelá inteligencia – artificial intelligence AI – umelá inteligencia pomáha firmám analyzovať správanie zákazníkov a ich preferencie. Na sociálnych sieťach sa sleduje a vyhodnocuje správanie užívateľov. Na webových stránkach sa automaticky prispôsobuje obsah tomu, kto je na stránke.
 • Internet vecí (IoT) a inteligentné zariadenia / čidlá
 • Všetko na mobile – weby, e-maily aj reklamy

Trendy na sociálnych sieťach

Čo môžeme očakávať na sociálnych sieťach?

 • Živé video prenosy a príbehy vo videu – živé vysielanie má jednu obrovskú výhodu a prednosť: dokážete komunikovať s niekoľkými zákazníkmi naraz v reálnom čase.
 • Personal branding – osobná značka, influenceri, youtuberi

A nakoniec rada platná v každej dobe a počasí: Robte to poriadne a robte to dlho. Doba rýchlokvasného marketingu je už minulosťou.

Autor: Simona Česaná

Tento príspevok bol vytvorený 4.10.2019 a aktualizovaný 11.10.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora Simona Česaná.


Zdroje a literatúra

 1. BEDNÁŘ, Vojtěch. Marketing na sociálních sítích: prosaďte se na Facebooku a Twitteru. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-3320-0.
 2. BEDNÁŘ, Vojtěch. YouTube se mění v sociální síť. In: Tyinternety [online]. Praha, 2009. Dostupné z: http://www.tyinternety.cz/socialni-site/youtube-se-meni-vsocialni-sit/
 3. BLAKEMAN, Robyn. Nontraditional Media in Marketing and Advertising. 1. Knoxville: University of Tennessee at Knoxville, 2014. ISBN 9781412997614.
 4. BYRON, DL a Steve BROBACK. Blogy: publikuj a prosperuj: blogování pro váš business. Praha: Grada, 2008. ISBN 9788024720647.
 5. COHEN, Heidi. Content Marketing Definition: 21 Experts Weigh In. In: Heidi Cohen: actionable marketing guide [online]. New York, 2011 [cit. 2016-02-16]. Dostupné z: http://heidicohen.com/content-marketing-definition/
 6. FERNANDEZ, Joe. SOCIAL MEDIA: Leaders of the Revolution in Social Media. Marketing Week, Apr 30, pp. 28-32 ProQuest Central. ISSN 01419285.
 7. GUNELIUS, Susan. Content marketing for dummies. Hoboken, NJ: Wiley Pub, 2011, ISBN 1118007298.
 8. HOLEČEK, Jan. Fenomén youtuberů: Mocný online marketingový nástroj současnosti. In: MarketUP [online]. Praha, 2015 [cit. 2016-04-24]. Dostupné z: http://www.marketup.cz/cs/blog/fenomen-youtuberu-mocny-online-marketingovynastroj-soucasnosti
 9. HORŇÁK, P. et. al. 2010. Marketingová komunikácia. 2 vydanie. Bratislava: Univerzita Komenského Bratislava. 2010. 360 s. ISBN 978-80-223-2789-3.
 10. CHUDOBA, Š. – ŠVÁC, V. 2008. Marketingový mix a jeho potreby. In: Transfer inovácií, č. 12. s. 199, 2008. ISSN 1328-4525-14.
 11. JANOUCH, Viktor. Internetový marketing: prosaďte se na webu a sociálních sítích. Brno: Computer Press, 2010. ISBN 978-80-251-2795-7.
 12. KÁBELE, Marián. Jak nastartovat obsahový marketing. In: Tyinternety.cz [online]. 2015 Dostupné z: http://www.tyinternety.cz/prirucka-marketera/nastartovatobsahovy-marketing-1-pruzkum-sil/
 13. KHAN, Asif. CMO. 10 Mobile Marketing Trends For 2015 [online]. [cit. 2015-08-19]. Dostupné z: http://www.cmo.com/slide-shows/_10_mobile_trends_fo.html
 14. KOLAŘÍK, Jiří. Sociální sítě hýbou světem. In: Slideshare [online]. 2015 [cit. 2016-03-23]. Dostupné z: http://www.slideshare.net/jiri-kolarik/socialni-site-hybousvetem?qid=2d1efe42-716b-4a29-a090-6464be72c13a&v=&b=&from_search=3
 15. LAUTERBORN, B. (1990). New Marketing Litany: Four Ps Passé: C-Words Take Over. Advertising Age, 61(41), 26.
 16. LEVINSON, Jay Conrad. Guerilla marketing: nejúčinnější a finančně nenáročný marketing. Vyd. 2. Brno: Computer Press, 2011, ISBN 978-80-251-3546-4.
 17. LUM, Ryan. What is Ambient Advertising? In: Creative Guerilla Marketing [online]. 2012 [cit. 2015-08-18]. Dostupné z: http://www.creativeguerrillamarketing.com/guerrillamarketing/what-is-ambient-advertising/
 18. MATÚŠ, J. – KOLLÁROVÁ, D. 2010. Nové trendy v marketingovej komunikácií. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2010. 426 s. ISBN: 978-80-8105-167-8.
 19. MONZEL, M. 2009. 99 tipu pro úspěšnější reklamu. Praha: Graga Publishing, 2009. 198 s. ISBN 978-80-247-2928-2.
 20. PALKOSOVÁ, Lucie. 5 důvodů, proč si nezaložit firemní blog. In: Mediář [online]. Praha: News Media s.r.o, 2013. Dostupné z: http://www.mediar.cz/5-duvodu-proc-si-nezalozit-firemni-blog/
 21. PRCHAL, Marek a Ondřej AUST. Co je to vlastně ten content marketing. In: Mediář [podcast]. Praha, 2015. Dostupné z: http://www.mediar.cz/co-je-tovlastne-ten-content-marketing/
 22. RAMPTON, John. 25 Ways to Grow Your Social Media Presence. In: Forbes [online]. New York, 2014. Dostupné z: http://www.forbes.com/sites/johnrampton/2014/09/29/25-ways-to-grow-your-socialmedia-presence/#1c1c7aee7512
 23. SEDLÁČEK, Jiří. E-komerce internetový a mobil marketing — od A do Z. Praha: BEN-Technická literatura, 2006. ISBN 80-7300-195-0.
 24. SERNOVITZ, A.: Word of mouth marketing: How smart companies get people talking, New York: Kaplan Publishing, 2006, 183 s. ISBN 9781419593338, s. 3.
 25. SOUZA, John. 10 Best Quotes from Seth Godin on PR and Marketing. In: Social Media Impact [online]. 2014. Dostupné z: http://socialmediaimpact.com/top-10-best-quotes-seth-godin-pr-marketing
 26. STRIŠŠ, J. 2011. Nové trendy v marketingovej komunikácii. Trnava: Fakulta masmediálnej komunikácie UCM, 2011. 250 s. ISBN: 978-80-8105-355-1.
 27. STUCHLÍK, Petr a Martin DVOŘÁČEK. Marketing na Internetu. Praha: Grada, 2000. ISBN 80-7169-957-8.
 28. SVĚTLÍK, J. Marketing, cesta k trhu. 1. vyd. Zlín: Ekka, 1992. 253s. ISBN 80-900015-8-0
 29. What Is Content Marketing? Content Marketing Institute [online]. Cleveland, 2016. Dostupné z: http://contentmarketinginstitute.com/what-is-content-marketing/

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.