(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Štruktúra predajnej sily – smery:
a) geografická štruktúrovanosť = teritoriálna štruktúra
– jeden predajca, ktorý zabezpečuje na celom území ponuku celého sortimentu, ktorí máme
výhoda: – konkrétna osoba s konkrétnou zodpovednosťou za tovar
– vytvorenie siete zákazníkov
– relatívne nízke náklady

b) podľa druhu výrobkov = produktová štruktúra
– výrobkový manažment – jeden človek zabezpečuje ponuku jedného výrobku na celom území
výhoda: – dobre pozná produkt
nevýhoda: – snaží sa nabúrať image, ak prídu z dvoch rôznych teritórií
c) podľa trhu
– trh sa skladá z rôznych odvetví, mnoho faktorov určuje manažment len pre styk s jednou firmou
d) zložená štruktúra predaja
– na určitom území predávame výrobok, môžme po určitom čase vytypovať stálych zákazníkov

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.3.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár