Transakčná analýza

Transakčná analýza v organizáciách

02.07.2022 - Organizačná transakčná analýza sa zameriava na spôsoby myslenia, cítenia a správania v organizáciách a metódy diagnostiky a intervencie.

Psychológia práce – pojmy a vzťahy

21.02.2019 - Psychológia práce, práca a pracovná činnosť, profesiografia, profesiogram, funkciografia, pracovná skupina, pracovný tím a spoločenská interakcia.

Eric Berne a teória transakčnej analýzy

21.02.2019 - Eric Berne, teória transakčnej analýzy a jej vývoj. Geštalt terapia a adlerovská terapia. Technický terapeutický jazyk, egostavy, transakcie, hry a scenáre.