( Inzercia,  0)

Festival Tomatina

Ako výskum a inovácie financované EÚ pomáhajú nájsť východisko zo súčasnej krízy, vytvárajú pracovné miesta a zlepšujú kvalitu života v Európe?

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A KULTÚRNE DEDIČSTVO

V lete privítajú najpopulárnejšie múzeá a historické pamiatky v Európe milióny turistov. Výrazne stúpa aj popularita undergroundových, nie veľmi známych atrakcií, ako sú jaskyne a katakomby. Pokroky v technológiách podporované financovaním EÚ môžu pomôcť uchovať tieto unikátne poklady, ale aj chrániť návštevníkov a životné prostredie.

Projekt 3ENCULT sa zameriava na integrovanie dôležitej otázky energetickej účinnosti do renovovania historických budov, aby sa znížili emisie skleníkových plynov, zlepšila ochrana konštrukcií, pohodlie návštevníkov a ochrana historických zbierok. Projekt spája odborníkov na ochranu, technický a urbanistický rozvoj, ako aj priemyselných partnerov a zainteresované združenia z 10 krajín EÚ: Talianska, Dánska, Nemecka, Rakúska, Spojeného kráľovstva, Španielska, Holandska, Francúzska, Českej republiky a Belgicka.

Dátum, ktorý treba sledovať: V rámci pokračujúcich činností 3ENCULT sa 16. a 17. septembra 2013 uskutoční v talianskom Bozene 3. Európsky seminár o ochrane kultúrneho dedičstva (EWCHP).

Riešenie vyvinuté projektom UNDERSAFE financovaným EÚ umožňuje nepretržité sledovanie a včasné varovanie v prípade situácií, ktoré by mohli znamenať potenciálne hrozby pre turistov a pracovníkov v podzemí (emisie oxidu uhoľnatého, svahové zosuvy …). Môže tiež vypočítať maximálny počet návštevníkov, ktoré môže lokalita prijať bez toho, aby sa zničila flóra a fauna ako aj starobylé kresby. Projekt je vedený Poľskom a zahŕňa účastníkov z Estónska, Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko, Španielska a Spojeného kráľovstva.

Webová stránka / Kontakty

Letné obdobie môže prinášať extrémne poveternostné podmienky, akými boli nedávne povodne v strednej Európe a lesné požiare, ktoré v Európe zničia v priemere 500 000 hektárov lesa ročne. Tieto prírodné katastrofy vyvolávajú otázky o účinnej bezpečnosti, núdzovej reakcii a ochranných opatreniach.

Úspech projektu FIRELI spočíva vo vývoji hadice, ktorá vydrží teploty do 400 °C dlhšie ako 15 minút, čo je významným a životy zachraňujúcim zlepšením existujúcich hadíc (ktoré vydržia teploty do 350 °C počas doby kratšej ako 1 minúta). Hadica je určená pre globálny trh s hasičskými službami, ako aj pre civilnú ochranu, vojenské organizácie a mimovládne organizácie. Projekt s 9 partnermi zo 6 krajín je vedený Španielskom s účastníkmi z Francúzska, Fínska, Spojeného kráľovstva, Grécka a Talianska.

Projekt FIRESENSE sa zameriava na posilnenie najmodernejších monitorovacích a sledovacích technológií s cieľom vyvinúť systém včasného varovania, ktorý upozorní miestne orgány, keď sú významné archeologické a kultúrne lokality ohrozené požiarom alebo nebezpečnými poveternostnými podmienkami. Konzorcium vedené Gréckom zahŕňa aj partnerov z Turecka, Tuniska, Belgicka, Holandska a Talianska.

POTRAVINY, POĽNOHOSPODÁRSTVO A BIOTECHNOLÓGIE

Každý rok zanecháva festival Tomatina dedinu Buñol plávajúcu v paradajkovom pretlaku, ktorý sa jednoducho odplaví. Avšak s paradajkovým odpadom môžete robiť prekvapujúce veci.

Projekt BIOCOPAC podporovaný EÚ, ktorý tvorí konzorcium 12 partnerov zo 6 krajín (Talianska, Grécka, Španielska, Francúzska, Českej republiky a Lichtenštajnska) našiel veľmi inovačný spôsob, ako recyklovať odpad z potravinárskeho priemyslu. Konzorcium vyvinulo lak na biologickom základe, ktorý sa získava z priemyselných rajčín a nanáša na vnútorné a vonkajšie povrchy plechoviek. Tento ekologický obal je menej nebezpečný pre zdravie spotrebiteľov, lepší pre životné prostredie a konkurencieschopný v porovnaní s inými obalovými materiálmi.

ZDRAVIE

Genetické ochorenia kože postihujú v Európe približne 30 miliónov ľudí a spôsobujú globálne každý rok 2 – 3 milióny prípadov nemelanómovej rakoviny kože a 132 000 prípadov melanómovej rakoviny kože.

Projekt TREATSKIN realizovaný Dundeeskou univerzitou využíva výhodu najmodernejších postupov vrátane tkanivového inžinierstva, pri zameraní sa na genetické ciele, ktoré súvisia s rakovinou a inými genetickými ochoreniami kože. Univerzita bude testovať, ako môžu byť tieto ciele manipulované, aby sa zastavil výskyt ochorení kože alebo aby sa napravili škody, ktoré spôsobujú.

CENY

Projekt SONODRUGS financovaný EÚ získal cenu za najlepší výskumný projekt 2013 na fóre EuroNanoForum 2013, ktoré sa konalo v Dubline v dňoch 18. až 20. júna.

Projekt vyvinul nové technológie podávania liekov na liečbu kardiovaskulárnych ochorení a rakoviny, ktoré znižujú vedľajšie účinky a urýchľujú zotavenie po zákroku.

PODUJATIA

Druhá edícia seminára OpenChina-ICT sa uskutoční 23. augusta 2013 v Pekingu. Seminár, ktorý zblíži politických predstaviteľov a hlavné strany zainteresované na výskume, sa zameria na uľahčenie výskumu súvisiaceho s informačnými a komunikačnými technológiami (ICT) a na spoluprácu medzi Európou a Čínou.

Pozrite sa na Campus Party Europe v Londýne od 2. do 7. septembra 2013. Campus Party je najväčším globálnym technologickým festivalom, ktorý zahŕňa inovácie, tvorivú vedu a digitálnu zábavu. Jeho cieľom je podporovať digitálne zručnosti, pomáhať meniť nápady na skutočnosť a podporovať zamestnanosť v Európe.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.