( Bc. Januska,  0)

Práca v Európskej únii

Každý občan Európskej únie má pávo vstúpiť do odborov podľa vlastného výberu a uplatňovať svoje odobové práva podľa rovnakých podmienok ako domáci zamestnanci. Občan Európskej únie má právo pracovať ako živnostník v ktorejkoľvek krajine Európskej únie, či už natrvalo alebo len dočasne.

Právo odísť do dôchodku

Ak občan Európskej únie pracoval v inej krajine Európskej únie, má nárok odísť do dôchodku alebo ostať tam, ak je trvalo práceneschopní z dôvodu úrazu, ktorý sa mu prihodil počas aktívneho pracovného života, pokiaľ spĺňa určité stanovené podmienky.

Právo ostať

Svoje právo ostať si musí uplatniť do dvoch rokov, potom získa nárok na rovnaké zaobchádzanie ako domáci práve tak ako keď pracoval, čo sa týka bývania, sociálneho zabezpečenia, vzdelania ale aj rôznych iných oblastí. Rodinní príslušníci občanov Európskej únie, ktorí žijú v krajine s nim, majú takisto právo ostať, dokonca aj po jeho smrti.

Právo na rovnaké zaobchádzanie

Je jedno, či občan Európskej únie je muž alebo žena, má mať nárok na rovnaké zaobchádzanie a rovnaké práva a príležitosti na pracovisku v ktorejkoľvek krajine Európskej únie. Európske zákony dávajú právo na:

  • rovnakú mzdu za rovnakú prácu,
  • rovnakú mzdu za prácu rovnakej hodnoty,
  • rovnaké zaobchádzanie na pracovisku (prístup k zamestnaniu, odborná príprava, povýšenie, pracovné podmienky ),
  • rovnaké zaobchádzanie v systéme sociálneho zabezpečenia.

Práva žien v EÚ počas tehotenstva

Vo všetkých krajinách Európskej únie majú ženy počas tehotenstva a po ňom právo na:

  • primeranú úroveň ochrany zdravia a bezpečnosti na pracovisku,
  • oslobodenie od povinnosti pracovať v noci počas tehotenstva,
  • nepretržité obdobie materskej dovolenky v dobe minimálne 14 týždňov, ktoré musí zahňovať dva týždne pred pôrodom a dva po ňom
  • uvoľnenie z práce na účely vyšetrení ( ak je možné ich vybaviť iba počas pracovnej doby)
  • ochranu pred výpoveďou z dôvodu tehotenstva.

Právo na rodičovskú dovolenku

Vo všetkých krajinách Európskej únie majú rodičia právo na rodičovskú dovolenku najmenej tri mesiace z dôvodu narodenia alebo adopcie dieťaťa. Taktiež majú právo na uvoľnenie z práce pri naliehavých rodinných dôvodoch (choroba, úrazy).

Autor: Bc. Januska

Tento príspevok bol vytvorený 30.10.2015 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora Bc. Januska.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.

Štítky: