(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Logistika je výraz, ktorý opisuje proces plánovania, realizácie a kontroly účinného nákladovo úspešného toku skladovania surovín, inventára vo výrobe a hotových tovarov, s príslušnými informáciami z miesta vzniku na miesto určenia. Tieto činnosti môžu zahŕňať, ale nie sú tým obmedzené, službu zákazníkom, predvídanie dopytu, distribúciu informácií, kontrolu inventára, manipuláciu s materiálom, vybavenie objednávok, výber miesta pre závod, alokáciu skladov, balenie, manipuláciu s vráteným tovarom, prepravu, skladovanie a predaj.

Vývojové fázy logistiky:

OPTIMALIZÁCIA V OBLASTI DISTRIBÚCIE
Zvyšujú sa požiadavky na dodávateľský servis a to vyvolávalo tlak na zlepšenie distribúcie.

UPLATNENIE HĽADISKA PRODUKCIE
Snaha vyrábať bez zásob, trh predávajúceho sa mení na trh kupujúceho, čo spôsobuje individualizáciu dopytu, čím vzniká tlak na individualizáciu výroby a následne zásobovania.

UPLATNENIE HĽADISKA ZABEZPEČOVANIA
Existuje plánovací proces, ktorého cieľom je minimalizácia zdrojov a maximalizácia ich využitia.

REŠPEKTOVANIE NADPODNIKOVÝCH HľADÍSK DODÁVATEĽOV,ZÁKAZNÍKOV A NOSITEĽOV SLUŽIEB
Ide o globalizáciu, integráciu a špecializáciu, územnú rozptýlenosť, skracovanie vzdialenosti a zvýšenie hodnoty informácií. Toto vytvára tlak na zlepšenie nadpodnikového kooperatívneho riadenia.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár