( Diskredit,  0)

Americkí vedci ako prví na svete uskutočnili úspešný zápis dát na očnú sietnicu. Zatiaľ čo skenovanie očnej sietnice už je vecou pomerne bežnou, nahrávanie dát do oka je prevratným objavom v oblasti biometrie.

Megabajty dát na očnej sietnici

O rozruch sa postarali vedci z amerického Wisconsinu, ktorí dokázali dáta na sietnicu zapísať, uchovať ich tam a úspešne ich znovu prečítať. Očná sietnica sa skenuje laserom namiereným priamo do oka. To umožňuje veľmi citlivo rozpoznať a zaznamenať detaily na sietnici. Zápis je proces omnoho náročnejší na presnosť, stabilitu očného média a prostredie.

Prvé pokusy ukázali, že sietnica dokáže zachovať záznam zatiaľ len na niekoľko hodín, potom sa stáva nečitateľným. Napriek tomu však táto metóda otvára nové možnosti biometrickej identifikácie osôb v reálnom čase. Priblížila sa doba, keď budeme mať všetky osobné údaje, identifikačné čísla a prístupové kódy uložené bezpečne v očnej sietnici.

Biometria a verifikácia

Biometria sa zaoberá identifikáciou a verifikáciou totožnosti osôb na základe fyziologických a behaviorálnych biometrických kľučov. Medzi fyziologické kľúče patrí okrem skenu očnej dúhovky a sietnice aj odtlačok prsta, geometria ruky a tváre a identifikácia DNA.

Autor: Diskredit

Tento príspevok bol vytvorený 10.2.2015 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora Diskredit.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.