(Inzercia, )

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok sa považuje za najjednoduchší a najlacnejší spôsob, ako vymôcť pohľadávky. Pri mimosúdnom vymáhaní dlhov je vhodné sa obrátiť na odborníkov, ktorí už majú vo vymáhaní prax. Pri riešení pohľadávok mimosúdnou cestou je úspešnosť splatenia pohľadávky nadpriemerne vysoká.

Hlavným cieľom mimosúdneho vymáhania pohľadávok je splatenie dlhu bez nutnosti súdneho konania. Vymáhacie spoločnosti a kancelárie majú s mimosúdnym vymáhaním dlhov bohaté skúsenosti a vedia, ako je nutné postupovať.

Vymáhanie dlhov mimosúdnou cestou sa realizuje výzvou pre dlžníka – najskôr formou listov a telefonátov, v prípade neúspechu sa zástupcovia vymáhacej spoločnosti strednú s dlžníkom osobne a snažia sa ho určitým spôsobom motivovať k uhradeniu pohľadávky.

Pri mimosúdnom vymáhaní pohľadávok sa šetria Vaše náklady, ktoré by ste museli vynaložiť pri súdnom konaní. Pokiaľ sa však nepodarí pohľadávky mimosúdnym konaním vymôcť, je potrebné pristúpiť k súdnemu vymáhaniu pohľadávok.