(, EuroEkonóm.sk ,  1)

Hodnotenie účinnosti reklamy a inzercie v jednotlivých mediatypoch predstavuje tento proces:

1) výskum účinnosti komunikácie
– metóda priameho hodnotenia
– test portfólia
– laboratórny test

2) výskum vplyvu na predaj
– účinnosť reklamy a inzercie
– vplyv reklamy na zmenu značky
– vplyv okolia
– vplyv pozitívnych a negatívnych správ
– reklama a inzercia v porovnaní s propagáciou predaja

1. NOVINY

Výhody:
– veľký dosah
– vysoká miera územnej koncentrácie
– potrebná frekvencia
– majú hmotný charakter
– majú krátke výrobné lehoty
– relatívne nízke náklady
– schopnosť sprostredkovať detailné informácie

Nevýhody:
– nemožnosť zacielenia na svoj zákaznícky segment
– určité obmedzenie tvorivého spracovania reklamy
– nízka úroveň prevedenia
– vysoké náklady celoštátnej tlače

2. ČASOPISY

Výhody:
– čítajú ich špecifické skupiny zákazníkov
– majú hmotný charakter
– vysoká reprodukčná kvalita našej správy
– určitá dôveryhodnosť zákazníckeho segmentu
– možnosť sprostredkovania detailných informácií

Nevýhody:
– obmedzenie kreativity (nemajú pohyb, zvuk …)
– zhluky inzerátov
– nízka frekvencia (mesačníky, 1/4 ročníky …)
– dlhé doby na uverejnenie
– sú pomerne drahé (v dôsledku toho nastáva určitá selekcia našich potenciálnych zákazníkov

3. ROZHLAS

Výhody:
– relatívne nízke náklady
– možnosť voľby poslucháčov
– možnosť vysokej frekvencie na podávanie správy
– krátke (výrobné) lehoty na uverejnenie
– možnosť časového zosúladenia, v rámci denných (týždenných) cyklov

Nevýhody:
– nesprostredkováva vizuálny vnem
– krátka životnosť tejto správy
– inzertné vstupy majú charakter zhlukov informácií

4. TELEVÍZIA

Výhody:
– vysoký dosah
– vysoký presvedčovací vplyv
– schopnosť jednotného prenosu správy na celom území
– schopnosť využitia časového faktoru týždňového a denného cyklu
– možnosť demografickej selektívnosti

Nevýhody:
– vysoké náklady
– krátka životnosť
– pôsobí faktor zhluku

5. VONKAJŠIA REKLAMA

– plagáty, svetelné reklamy …
výstavné skrine (v poslednom období zmeny vlastníkov (nekvalifikovaných) maloobchodných predajní)
– účinný prostriedok na reklamu
(väčšinou sa spolieham na vlastné zdroje, ale nie vždy je to efektívne)
– potreba požiadať profesionálov z tejto oblasti
– správna výstavná skriňa osloví zákazníka (mala by byť čistá, musí čímsi upútať, zdôrazniť to, čo predávam)

Nevýhody:
– napr. farebné fólie na výkladných skriniach
– nedobré osvetlenie
– je potrebné obmieňať výkladnú skriňu (jej životnosť je krátka), mať svoje logo, svoje farby

6. PRIAME ZASIELANIE REKLAMNÝCH SPRÁV

– poštou (rôzne letáky)
– existujú ponukové katalógy (mali by sa dávať prostredníctvom osobného kontaktu)

7. TELEMARKETING

– u nás málo rozšírené
– orientovanie sa hlavne na telefón (pričom treba dodržiavať „zákon o zákaze šírenia cez telefón a fax“), napr. Zlaté stránky

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.3.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Komentáre

  1. Juraj

    Nemohli by ste mi prosím napisať zdroj tohto výskumu? Ďakuejm za odpoveď.

Pridaj komentár