(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Neoliberálna hospodárska politika

– odnož monetaristikej politiky, v 18. a 19. stor. vychádza z predpokladu politicko-sociálneho systému založeného na maxime osobnej slobody a na nezasahovaní štátu do života jednotlivcov a spoločnosti
– ek. východiskom sú zdroje vychádzajúce z neoklasickej teórie
– je presvedčená, že najdokonalejší je trh. mechanizmus
– zásahy štátu sú nepotrebné (škodlivé)
– konkurencia – hosp. súťaž medzi výrobcami tovarov a služieb o najvýhodnejšie podmienky výroby a odbytu
– pripúšťajú usmerňovanie množstva peňazí prostredníctvom riadenia ponuky peňazí
– hosp. činnosť štátu sa má orientovať na podporu existujúcich trhových foriem
– štátne regulovanie má len prispieť k efektívnemu fungovaniu trhu
– odmietavý postoj k monopolom – lebo odstraňujú konkurenciu
– najvyšší stupeň rozvoja v Nemecku – odvtedy je v Nemecku sociálne trhové hospodárstvo.
– je charakteristická ako ponuková HP

Znaky ponukovej hospodárskej politiky:
• zníženie keynesovských zásahov štátov na minimum
• zdržanie sa metód štát. intervencionizmu
• redukcia soc. programov a soc. pomoci
• zrušenie opatrení horných limitov cien
• daňová reforma – zrušiť progresívne zdaňovanie príjmov
• nahradenie rozpočt. a hosp. politiky automatickou a rozpočt. politikou
• obmedzovanie rozpočt. deficitov

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár