(EuroEkonóm.sk,  0)

Neokonzervatívna hospodárska politika

– na prelome 70. a 80. rokov 20. stor.
– reakcia na problémy, ktoré nevedela vyriešiť keynesovská teória
– je za rozvoj slobodného podnikania a proti štátnym zásahom, za výrazné obmedzenie foriem a metód hlásaných Keynesom
– štát má obmedzovať zásahy do sociálnych programov, zrušiť záruky min. miezd, max. cien, ochranu spotrebiteľa, redukovať verejný sektor, podpora súkromného podnikania, vyrovnaný štát. rozpočet, liberalizovanie zahraničného obchodu

Už ste čítali?


Pridaj komentár