Neokonzervatívna hospodárska politika

– na prelome 70. a 80. rokov 20. stor.
– reakcia na problémy, ktoré nevedela vyriešiť keynesovská teória
– je za rozvoj slobodného podnikania a proti štátnym zásahom, za výrazné obmedzenie foriem a metód hlásaných Keynesom
– štát má obmedzovať zásahy do sociálnych programov, zrušiť záruky min. miezd, max. cien, ochranu spotrebiteľa, redukovať verejný sektor, podpora súkromného podnikania, vyrovnaný štát. rozpočet, liberalizovanie zahraničného obchodu


Pridaj komentár