(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Liberálna (konzervatívna) hospodárska politika

Liberalizmus – súhrn názorov na fungovanie ek. a princípy HP, kt. vylučujú nutnosť štátnych zásahov do ekonomiky, do reprodukčného procesu, sú proti štátnym zásahom.

Systém slobodného podnikania – prirodzená forma racionálnej hosp. činnosti. Súkromné vlastníctvo je rozhodujúce pre primerané spoločenské podmienky. Štát má určiť len dlhodobo platné pravidlá a má minimalizovať zásahy do politiky. Štát napomáha rovnováhe D a S, kt. udržiava postupným rastom ponuky peňazí v súlade s dlhodobým tempom rastu produkcie.

Hlavným nástrojom regulácie je peňažná (monetárna) politika.

– súhrn názorov a nariadení, ktoré hlásajú, že ek. javy vyplývajú z prirodzených vlastností človeka
– hosp. liberalizmus predpokladá, že ek. činnosť prebieha v podmienkach hosp. slobody, existuje súkromné vlastníctvo, voľná konkurencia, voľná tvorba cien, podnikateľská aktivita a obmedzovanie štátn. zásahov
– stúpenci hosp. liberalizmu verili, že tento systém prinesie najväčší osoh

Hospodársky liberalizmus stratil vplyv v 30. rokoch 20. stor. v dôsledku krízy (začal sa rozvíjať keynesionizmus a neoliberalizmus).

Predstaviteľom je Quesnay (kené) – zostavil ekonomické tabuľky.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár