(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Národné hospodárstvo funguje v hospodárskom politickom systéme (HPS). Považujeme usporiadanie hlavných častí a súčastí HP do jednotného uceleného systému.

Hospodársky politický systém má 3 hlavné subsystémy:
a) trhový systém – ekonomická sústava, v ktorej sa prostredníctvom ponuky, dopytu a centr. mechanizmu koordinuje činnosť veľkého množstva subjektov, pri tom ide o ekonomickú sústavu s decentralizovaným rozhodovaním.
b) verejno-správny systém – je sústava vzťahov, cieľov a inštitúcií pri spravovaní, usmerňovaní verejných vecí
c) politický systém – je usporiadaná organizovaná sústava politických vzťahov a inštitúcií pomocou ktorých sa získava a vykonáva štátna moc

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár