(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Dlhodobý nehmotný majetok DNM a dlhodobý hmotný majetok DHM môže podnik obstarať týmito spôsobmi:
a) kúpou – najčastejší spôsob
b) vytvorením vlastnou činnosťou – všetky náklady vzniknuté pri zhotovovaní DM sa aktivujú
c) bezplatným prevodom (darovaním)
d) preradením z osobného užívania do podnikania

Spôsoby vyradenia dlhodobého majetku:
– predajom – ak podnik daný DM nepotrebuje, resp. nevyužíva ho
– likvidáciou – ak je DM fyzicky opotrebovaný
– bezplatným prevodom (darovaním)
– preradením z podnikania do osobného užívania

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 31.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár