( Inzercia,  6)

Ak chceme začať podnikať, môžeme tak urobiť viacerými spôsobmi. Buď prostredníctvom živnosti alebo založením niektorej z obchodných spoločností. Z hľadiska súčasného rovnakého daňového zaťaženia pre fyzické aj právnické osoby je určite výhodnejšie založenie firmy.

Prečo? Je známe, že fyzická osoba ručí za záväzky svojho podnikania celým svojím majetkom, zatiaľ čo právnická osoba len do výšky svojho nesplateného vkladu. Znamená to, že pre právnickú osobu vyplýva z podnikania menšie riziko, ak by jej podnikanie nebolo úspešné, čo v dnešnej dobe, nakoľko je na trhu veľká konkurencia takmer vo všetkých oblastiach, nie je nič zvláštne.

Samozrejme, so založením spoločnosti úzko súvisí vybavenie viacerých dokumentov, registrácia v obchodnom registri, prihlásenie spoločnosti k plateniu daní na daňovom úrade a iné. Znamená to, že nám to určite zaberie čas a vyžaduje to aj určitú zručnosť vo veciach vybavovania. Ak si na to netrúfame, môžeme sa obrátiť na niektorú z firiem, ktoré sa zaoberajú zakladaním spoločností a ich následným predajom.

My sa radšej môžeme venovať iným činnostiam, ktoré sú potrebné, aby sme mohli so začatím podnikania. Napríklad tvorbe kvalitnej web stránky. Lebo, nestačí len založiť si firmu, kúpiť si nový mobil a začať podnikať. Musíme tiež na niečom pracovať, preto si potrebujeme zakúpiť aj kvalitný notebook. Ako sme už spomínali, v dnešnej dobe je na trhu veľká konkurencia, malo by nám teda záležať na kvalitnej prezentácii svojho podnikania.


Ekonomická poradňa

 1. Qilat

  Aké kroky sú potrebné na založenie firmy?

 2. Bianka Vargová

  K založeniu firmy je potrebné vybaviť viacero dokumentov, registrovať firmu v obchodnom registri, prihlásiť spoločnosť k plateniu daní na daňovom úrade a podobne.

 3. Matej Bosko

  Je lepšie začať podnikať ako fyzická alebo právnická osoba?

 4. Filip Vercik

  Výhodnejšie môže byť založenie spoločnosti (právnická osoba), pretože ručí za záväzky len do výšky svojho nesplateného vkladu, na rozdiel od fyzickej osoby, ktorá ručí celým svojím majetkom.

 5. MysticVeil

  Ako dôležitá je kvalitná webová stránka pre úspech v podnikaní?

 6. Peter Stulrajter

  V dnešnej dobe veľkej konkurencie je kvalitná prezentácia podnikania, vrátane webovej stránky, kľúčová pre úspech.

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.