( Inzercia,  0)

V prípade, že riadite úspešnú firmu, je veľmi pravdepodobné, že zo zákona budete povinní vykonávať audit Vášho účtovníctva. Legislatíva presne určuje, kto je povinný viesť takýto audit. V prípade, ak je výška majetku firmy vyššia ako jeden milión Euro, prípadne ak je Váš čistý obrat vyšší ako dva milióny Euro, tak je nevyhnutné zabezpečiť vykonanie takéhoto auditu.

Kto je ale oprávnený takéto niečo vykonávať? A koho si vybrať nakoľko ide o citlivú záležitosť zaoberajúcu sa ekonomikou a účtovníctvom Vašej firmy?

Spoločnosť SOLIDITA je určite takýmto správnym partnerom. Na svojom webe solidita-audit.sk prehľadne vysvetľuje základné náležitosti ohľadom auditu. V prípade, že sa potrebujete rýchlo a efektívne zorientovať v danej problematike, tak na tejto stránke nájdete všetko podstatné na jednom mieste. Či už sa jedná o vymedzenie základných pojmov vo svete auditu, alebo legislatívne požiadavky, môžete sa spoľahnúť na skúsených profesionálov. V spoločnosti SOLIDITA pracujú spoľahliví audítori, účtovníci, ale aj daňoví poradcovia SKDP, právnici či mzdoví účtovníci.

Okrem kvality práce je firma aj zárukou dlhodobej a úspešnej práce na tomto poli podnikania, nakoľko spoločnosť SOLIDITA vykonáva činnosť auditu na slovenskom trhu už od začiatku deväťdesiatych rokov. V prípade záujmu o bližšie informácie neváhajte kontaktovať zamestnancov firmy, rovnako tak v prípade záujmu o konkrétnu cenovú ponuku pre vykonávanie auditu vo Vašej spoločnosti.

Čo je audit?

Zákon č. 540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu v jeho neskoršom znení definuje podmienky pre audit. Audit je overovanie individuálnej alebo konsolidovanej účtovnej závierky a overovanie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou alebo konsolidovanou účtovnou závierkou. Výsledkom auditu je správa audítora, ktorá obsahuje názor audítora.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.