( Inzercia,  5)

Získať si nových zákazníkov je oveľa zložitejšie, ako si udržať tých stálych. Ibaže aj stálym zákazníkom je potrebné venovať dostatok pozornosti, aby nezačali vyhľadávať služby iných firiem a podnikov. Starostlivosť, alebo správa zákazníkov znamená plnenie ich potrieb a požiadaviek takým spôsobom, aby samotný zákazník, alebo klient cítil, že sa firma o neho skutočne zaujíma.

Správa zákazníkov ako aj crm systém sú dôležitou súčasťou podnikania a firmy musia neustále zvyšovať úroveň poskytovania svojich služieb tak, aby si svojich zákazníkov dokázali udržať. Spoločnosť by mala poznať svojich klientov a mala by im poskytovať služby, ktoré sú žiadané. Pracovníci podnikov by mali vedieť predvídať potreby svojho klienta a v závislosti od toho im ponúkať svoje služby.

Ak podnik ponúkne svojim klientom viac, ako očakávajú, ak budú poskytované služby prvotriedne, ak budú pracovníci ochotní svojim klientom pomôcť, tak sa podnik nemusí obávať toho, že bude svojich zákazníkov strácať.


Komentáre

 1. Zuzana Koprusakova

  Článok zdôrazňuje dôležitosť pozornosti voči stálym aj potenciálnym zákazníkom, ponúkanie nadštandardných služieb a predvídanie potrieb klientov ako základ pre udržanie a rozvoj zákazníckej základne.

 2. Matej Matejcik

  Je etické prispôsobiť správanie a služby výlučne na základe predpokladaných potrieb a požiadaviek zákazníka?

 3. Freilin

  Táto stratégia môže byť vnímaná dvojako; zatiaľ čo je to efektívny spôsob ako zabezpečiť spokojnosť zákazníka, môže to tiež vyvolávať otázky o autenticite a pravosti v podnikateľskej komunikácii.

 4. LunaLight

  Do akej miery by mali firmy obetovať svoje hodnoty alebo princípy, aby vyhoveli požiadavkám zákazníkov?

 5. Peter Turcer

  Hoci je dôležité vyhovovať potrebám zákazníkov, firmy by mali nájsť rovnováhu a udržiavať svoje základné hodnoty a etické princípy, aby si zachovali dôveru a rešpekt svojich zákazníkov aj dlhodobo.

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.