( Vrtulniky.sk,  0)

Dovoľujeme si Vás informovať, že Žilinská univerzita v Žiline organizuje v spolupráci s Dopravným úradom:

Školenie Safety Management System

Uplatňovanie požiadaviek príslušných častí prílohy III. NK č. 965/2012 (časť ORO) v činnosti leteckých prevádzkovateľov a časti VII. NK č. 1178/2011 (ORA) v činnosti výcvikových organizácií a lekárskych centier v termíne 5. apríla 2017 v zasadačke budovy č. III Dopravného úradu. Kurz bude prebiehať od 8:00 do 16:00 h.

Program školenia

  1. Všeobecné zásady systémov riadenia bezpečnosti
  2. Systém riadenie bezpečnosti v praxi
  3. Analýza a hodnotenie bezpečnostných rizík

Poplatok za školenie: 60 €/účastník.

Školenie Compliance Monitoring Management

Uplatňovanie požiadaviek príslušných častí prílohy III. NK č. 965/2012 (časť ORO) v činnosti leteckých prevádzkovateľov a časti VII. NK č. 1178/2011 (časť ORA) v činnosti výcvikových organizácií a lekárskych centier v termíne 6. apríla 2017 v zasadačke budovy č. III Dopravného úradu. Kurz bude prebiehať od 8:00 do 16:00 h.

Program školenia

  1. Všeobecné zásady posudzovania zhody a auditačné techniky
  2. Systém monitorovania zhody v praxi
  3. Efektívne zručnosti a techniky výkonu monitorovania

Poplatok za školenie: 60 €/účastník.
V prípade záujmu poprosím o poslanie vyplnenej objednávky na email nvcb@fpedas.uniza.sk a potvrdenú objednávku prosíme doniesť na kurz. Poplatok za kurz bude hradený až po absolvovaní kurzu na základe faktúry.

Objednávka

Objednávku školení si môžete stiahnuť tu: objednavka.doc.
S pozdravom
Branislav Kandera, 0903 808 683

Autor: Vrtulniky.sk

Tento príspevok bol vytvorený 17.3.2017 a aktualizovaný 6.7.2020. Pozrite si ďalšie príspevky autora Vrtulniky.sk.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.