( Inzercia,  0)

(Združenia Región Karpaty – tlačová správa) — Združenie Región Karpaty, slovenská časť Karpatského euroregiónu v spolupráci s poľským a ukrajinským národným sekretariátom organizuje dňa 3. mája 2003 medzinárodný výstup na Kremenec pre mládež zo Slovenska, Poľska a Ukrajiny. O akciu prejavilo záujem približne 250 mladých zo všetkých troch krajín z kontaktovaných mládežníckych organizácií a členov národných združení spomenutých krajín Karpatského euroregiónu.

Združenie Región Karpaty zabezpečí pre slovenských účastníkov výstupu dopravu autobusmi z Košíc a Prešova do Novej Sedlice, odkiaľ sa uskutoční 3,5 hodinový výstup značeným turistickým chodníkom až na vrch Kremenec (1221 m.n.m.). Vrcholom podujatia je neformálny program na ktorom sa predstaví mládež všetkých troch krajín.

Účelom podujatia je poskytnúť mladým zo Slovenska, Poľska a Ukrajiny z oblastí Karpatského euroregiónu priestor pre vzájomné stretnutie a poznávanie kultúr, nadviazanie kontaktov medzi reprezentantmi rôznych organizácií ako aj podpora zdravého životného štýlu u mladých. Akcia zároveň slúži na zviditeľnenie oblasti Národného parku Poloniny a tým zvýšenie turistického potenciálu oblasti.

Kremenec pôsobí ako ideálna oblasť na organizáciu podujatia tohto charakteru pre svoju jedinečnosť hraničného bodu troch krajín na ktorý vedú z každej krajiny značené turistické chodníky. Okrem toho je územie Národného parku Poloniny, s rozlohou 29 805 ha, známe niekoľkými prednosťami: najväčším komplexom pralesov na Slovensku, najväčšou vodnou nádržou na pitnú vodu – Starina, najväčším výskytom veľkých lesných zvierat a kultúrnych pamiatok – drevených kostolíkov v rámci národných parkov Slovenska ale zároveň aj najmenšou návštevnosťou.

Na tohtoročnom prvom výstupe uvítame predsedu Košického samosprávneho kraja a zároveň aj predsedu združenia Región Karpaty RNDr. Rudolfa Bauera a predstaviteľov národných združení a štátnej správy z Poľska a Ukrajiny.

Združenie okrem spomenutej aktivity pripravuje na október konferenciu so zameraním na rozvoj dopravnej infraštruktúry Karpatského euroregiónu pre predstaviteľov štátnej správy a samosprávy, predstaviteľov akademickej obce, odborníkov zastupujúcich dopravné a stavebné firmy všetkých krajín medzinárodného združenia. Ďalšie tohtoročné aktivity sa zamerajú na oblasť podpory turizmu.

Bližšie informácie o podujatí:

Andrea Kacsmariková
kancelária Združenia Región Karpaty
055/7268 350
0907 998 161


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.