(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Predaj v tejto fáze životného cyklu rastie najrýchlejšie. Ceny zostávajú na rovnakej úrovni alebo môžu mierne klesať. Náklady na propagáciu sa môžu zvyšovať, ale celkovo podiel nákladov na propagáciu vzhľadom na objem predaja klesá.

STRATÉGIE V ETAPE RASTU
1. stratégia zvyšovania kvality výrobku, pridávania ďalších vlastností a zdokonaľovania jeho štýlu,
2. stratégia rozširovania sortimentu o ďalšie prevedenia výrobku a o príslušenstvo,
3. stratégia vstupu na nové trhové segmenty,
4. stratégia zapájania nových distribučných kanálov,
5. stratégia prechodu od reklamy informačnej k reklame presvedčovacej, ktorá presvedčuje o vhodnosti kúpy,
6. stratégia zníženia ceny vo vhodnom okamihu, ktoré pritiahne ďalších zákazníkov citlivých na ceny.
Tieto stratégie umožňujú posilniť pozíciu firmy, ale vyžadujú si zvýšené náklady.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár