(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Veľkosť predajnej sily
Metóda pracovného zaťaženia pre jednotlivé veľkosti PS:

– zákazníci sú rozdelení do skupín podľa ročného objemu nakúpeného tovaru
– pre každú skupinu je stanovená požadovaná frekvencia obchodných kontaktov
– počet účastníkov v každej skupine je vynásobený zodpovedajúcou frekvenciou obchodných kontaktov
– určí sa priemerný počet návštev, ktoré môže predávajúci za rok uskutočniť
– počet potrebných predávajúcich získame vydelením celkového ročného počtu obchodných kontaktov priemerným počtom kontaktov uskutočnených obchodným zástupcom za rok

Odmeňovanie predajnej sily
Zložky odmeňovania predajných síl:
– fixná čiastka
– variabilná čiastka
– diéty
– príplatky

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.3.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár