(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Základná požiadavka je, že v obsahu vzdelávacích programov by mali byť obsiahnuté základné podmienky meniaceho sa okolia podniku, ale aj samotného podniku v podobe požiadaviek na zamestnanca a obsah vzdelávacích aktivít sa potom navrhuje tak, že konkrétne ciele a požiadavky koordinujeme so zákonmi učenia a rešpektovania psychického stavu a veku zamestnancov. Výber obsahu vzdelávacích programov je ovplyvňovaný intelektuálnymi a mentálnymi schopnosťami prac., jeho vzdelaním, či už ukončeným alebo ďalšími inými formami vzdelania.

Metódy vzdelávania – je to určenie spôsobu akým sa bude vzdelávanie uskutočňovať.

Existujú 2 základné metódy vzdelávania:
1. on the job training /vzdelávanie na pracovisku/
2. off the job training /vzdelávanie mimo pracoviska/

Metódy na pracovisku – vhodnejšia pre vzdelávanie robotníkov a administratívnych prac.

Metódy mimo pracoviska – pre vedúcich prac. a špecialistov

Metódy na pracovisku – patrí sem viacero metód , výhodou je cena, sú omnoho lacnejšie, sú priamo na pracovisku a nadväzujú na konkrétne úlohy pracovníka.
• inštruktáž pri výkone práce – nový pracovník alebo menej skúsený pracovník pozoruje a napodobňuje pracovný postup iného skúsenejšieho kolegu alebo priamo nadriadeného prac.
• mentorovanie – keď je pracovníkovi pridelený mentor, a pracovník si sám vyberie takého poradcu a ten ho potom učí ako vykonávať danú prácu
• konzultovanie – obojstranná komunikácia, rovnako sa učí nadriadený ako aj podriadený
• asistovanie – učiaca sa osoba pracuje ako podriadený partner, je podriadený, ale v prípade potreby prevezme všetky povinnosti a zodpovednosti svojho nadriadeného
• kaučing – zvyčajne nadriadený učí prac. novým vedomostiam pre výkon práce, na rozdiel od mentora, učiaci prac. si nemôže vybrať
• poverenie úlohou
• rotácia
• pracovné porady

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 15.4.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár