(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Východoázijský model hospodárskej politiky – kombinuje trhový systém s formou vládnych intervencií. Tieto intervencie sú charakteristické pre východoázijské spoločnosti. V Japonsku sú kolektívne záujmy dôležitejšie ako individuálne. Úzka väzba medzi vládou a priemyslom, podnikmi, manažmentom a pracovníkmi. Vlády podporujú vývoz. Poskytujú daňové výhody, usmerňujú zdroje do vybraných odvetví, ktoré majú exportné schopnosti.

Japonsko:
– reštriktívna politika vo vzťahu k dovozu a zahr. investíciám
– brzdí zahr. kontrolu japonských spoločností
– podporuje dovoz potrebných surovín ale nepodporuje dovoz konkurenčných výrobkov
– produkuje technicky vysokokvalitné výrobky
– jeden z priamych vývozcov kapitálu

Východoázijský model hospodárskej politiky má tieto črty:
– kombinácia trh. mechanizmu s vládnymi intervenciami
– vláda usmerňuje zdroje do vybraných odvetví
– kontroluje rozdeľovanie úverov
– poskytnutie daň. úľav, vytvára i ďalšie podnety
– kolektívne záujmy majú prevahu nad individuálnymi
– existujú úzke vzťahy medzi vládou a priemyslom, manažmentom a podnikmi
– množstvo medzinárodných úspešných spoločností
– vysoká produktivita práce ale relatívne nízka ziskovosť a často vyššia zadĺženosť
– menej efektívny bank. systém
– technicky vysoko kvalitné produkty

Východoázijský model hospodárskej politiky dosiahol v 80. rokoch úspechy ale v 90. rokoch ťažkosti.

Hospodárska politika Japonska
Považuje sa za jednu z najlepších. Je predvídavá, koncepčná, dostatočne stabilná, konzistentná, podporuje podporu funkčného ekon. rastu, ktorý je zameraný najmä na potreby štruktúrnej povahy. Jap. prístup je založený na jednotnom prístupe NH a podnik. manažmentu pri riešení NH aj podnik. úloh. Začleňuje strategické myslenie do HP. Priorita – vývojový dynamizmus. Orientácia na odvetvia, ktoré nie sú surovinovo, materiálne a energeticky náročné (informačné, počítače, služby….). Vysoká miera pridanej hodnoty, dynamické komparatívne výhody a vysoká konkurenčná schopnosť.

Hospodárska politika krajín juhovýchodnej Ázie
Úspechy v rozvoji ekonomík, tieto krajiny sa nazývajú ázijské tigre. (Indonézia, Filipíny, Malajzia, Thajsko, Singapur), sú členmi združenia ASEAN (združenie národov JV Ázie, členmi aj Brunei, Juhokórejská republika, Thaiwan, Hongkong), sú charakteristické ekonomickým dynamizmom a prosperitou, ani tieto krajiny sa nevyhli cyklickým výkyvom (JV Ázia ´97-´98).

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár