( Inzercia, )

Ministerstvo hospodárstva SR oznámilo zmeny v oblasti administrácie niektorých grantových programov týkajúcich sa podnikateľov.

Ministerstvo hospodárstva SR vydalo rozhodnutie o presune činností spojených s implementáciou Opatrenia 1.1 – Inovácie a technologické transfery Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast a tiež Opatrení 1.1 – Podpora rozvoja nových a existujúcich podnikov a služieb a 1.2 – Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry Sektorového operačného programu Priemysel a služby z doterajšej pôsobnosti Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP) do pôsobnosti Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA).

Táto zmena nadobudla platnosť 11. 6. 2011. Má iba inštitucionálny charakter a nebude mať vplyv na prijímateľov pomoci ani na pokračovanie rozbehnutých projektov. Viac informácií o tejto zmene nájdete aj na stránke www.siea.gov.sk.

O novinkách v oblasti mikropôžičkového programu NARMSP, ktorého obnovenie malo byť oznámené v najbližšom čase, Vás budeme informovať.


Komentár sa zobrazí až po schválení.