( Vrtulniky.sk,  0)

Vážení kolegovia a nadšenci letectva, dovoľte mi aby som Vás, prostredníctvom tejto správy v krátkosti informoval o aktivitách v Združení leteckých výrobcov Slovenskej republiky. Po viac ako ročnom úsilí sa nám podarilo vytvoriť toto profesné Združenie a rozbehnúť jeho činnosť. Prvé kroky boli zamerané na kreovanie orgánov Združenia a stanovenie cieľov na najbližšie obdobie. Prezidentom Združenia leteckých výrobcov Slovenskej republiky bol zvolený Ing. Alojz MAROŠ zo spoločnosti Aerospool spol. s r.o. Prievidza. Viceprezidentmi Združenia leteckých výrobcov Slovenskej republiky boli zvolení Ing. Daniel TOMKO zo spoločnosti Tomark s.r.o. Prešov a Ing. Ján HRABOVSKÝ zo spoločnosti Aerospool spol. s r.o. Prievidza.

Ciele Združenia leteckých výrobcov SR

Prvým cieľom Združenia je dosiahnuť pristúpenie Slovenskej republiky ako nástupníckeho štátu po rozdelení Československa k bilaterálnej dohode medzi Československom a Spojenými štátmi Americkými o vzájomnom osvedčovaní dovážaných lietadiel. Táto dohoda bola uzavretá výmenou not medzi ministrom zahraničných vecí Československej socialistickej republiky a veľvyslancom USA v Československu 1 a 21. novembra 1970. Sme presvedčení, že pristúpenie k tejto dohode, tak ako to spravila Česká republika, prinesie možnosť vzájomnej spolupráce v oblasti letectva medzi Slovenskom a USA a umožní rozšírenie predaja výrobkov Slovenského leteckého priemyslu na Americkom kontinente a v Austrálií. Verím, že Združenie v tejto jeho snahe všetci podporíte svojím členstvom v Združení leteckých výrobcov Slovenskej republiky.

Stretnutie leteckých výrobcov

Z hľadiska organizačného sa pripravuje stretnutie leteckých výrobcov a všetkých čo majú záujem na február 2011. Presný dátum ani miesto ešte nebolo stanovené. O mieste a dátume konania stretnutia Vás budeme včas informovať.

Ďalšie informácie o ZLVSR

Všetky potrebné informácie o Združení leteckých výrobcov Slovenskej republiky nájdete na našich stránkach www.zlvsr.sk. V prípade, že informácie, ktoré Vás zaujímajú nie sú uvedené na stránke kontaktujte prosím Združenie emailom na adresu odosielateľa info@zlvsr.sk

Ing. Jaroslav FIGNÁR

Autor: Vrtulniky.sk

Tento príspevok bol vytvorený 5.11.2010 a aktualizovaný 6.7.2020. Pozrite si ďalšie príspevky autora Vrtulniky.sk.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.