(Noviny Obchodnej Akadémie,  0)

Zajtra teda bude premiéra programu k storočnici. Mnohí máte možnosť sa na ňu dostať. Ale viacerí z vás ho neuvidia, hoci by radi. Aj jedným, aj druhým prinášame program tohto jedinečného predstavenia.

1. Vystúpenie mažoretiek RAGTIME

2. Náš učiteľ – prednes prózy

3. Privítanie hostí

4. Filmová projekcia o škole

5. Prejav riaditeľky školy

6. Pozdravy k storočnici

7. Ukážky štandardných a latinskoamerických tancov TŠ OLYMPIA

8. Hra na flautu, klavírny sprievod

9. Prednes poézie

10. Komorný sláčikový orchester pod vedením

p. učiteľky Dagmar Šoltisovej

11. Náš hosť: Jitka Saparová-Fischerová

12. Country tanec – CASSOVIA

COUNTRY DANCERS

13. Módna prehliadka

– modely od módnej návrhárky Ivety Sepešiovej

– modely od Karin Kočišovej a Kristíny Némethovej

14. Scénický tanec so sprievodom gitary

15. Folklórny súbor ŽELEZIAR

pod vedením Ing. Vladimíra Urbana

16. Záver programu – Kankán

Zdroj: Noviny Obchodnej akadémie – NOA


Pridaj komentár