Istý renomovaný košický novinár, ktorého si mimochodom osobne veľmi cením, nedávno napísal, že noviny sú ako dieťa. My, ktorí sme pre vás počas predchádzajúceho roku pripravovali všetky čísla NOA, s ním nemôžeme nesúhlasiť.

Aj Noviny Obchodnej Akadémie sme vlani v takomto čase rodili ako dieťa. Najprv sa vyvíjali v materinskom bruchu. Na rozdiel od klasických ľudských bábätiek toto rodila nie jedna matka, ale celý rodičovský team. Tí, ktorých mená nájdete v tiráži, s pomocou pp Suškovej, pp Hritza a s požehnaním pani riaditeľky Gregorovej.

Tak ako v každej pôrodnici, i v tej našej, teda učebni informatiky sa ozval plač novorodenca a radostný pokrik rodičov nad prvými obťahmi. Pokrstili ste ho vy, čitatelia. Svojimi nápadmi, príspevkami i kritikami, ktorými ste nás v priebehu minulého školského roku doslova bombardovali.

Dieťa, naše NOA, prešlo mnohými skúškami, ohňom i vodou. No podarilo sa nám udržať ho pri živote a stále zlepšovať jeho kvalitu. Dnes je vlastne už adolescent. A prvé mesiace tohto roku budú jeho „pubertou“. Uvidíme, ako budete znášať jeho teenagerské výbuchy. Istotne nejaké budú.

Na oslavách prvých narodenín NOA sa zároveň dozviete meno nového šéfredaktora i jeho zástupcu, keďže my, minuloroční, stojíme pred maturitnou skúškou a radi by sme žezlo odovzdali mladším. Verím však, že dovtedy a samozrejme i potom zachováte priazeň našim školským novinám a naďalej ich budeme vídať vo vašich rukách. To je pre nás tá najväčšia satisfakcia za dlhé hodiny, ktoré trávime nad výrobou NOA.

Roland Kyška, šéfredaktor

Zdroj: Noviny Obchodnej akadémie – NOA


Pridaj komentár