(Noviny Obchodnej Akadémie,  0)

Písomná maturitná skúška zo slovenčiny vás čaká 17. apríla. Kto sa teší, tak mu treba. Doneste si perá! Ostatné maturitné skúšky budú, chvalabohu, prebiehať. Od 22. mája do 31. mája budúceho roku. Pre tých najúspešnejších pripravil profesorský zbor repete – megamix v septembri. Desiateho piaty sa naveky rozlúčime s našimi štvrtákmi. Tak im treba, keď odtiaľto odchádzajú. A my všetci im svorne závidíme. (rk)

Zdroj: Noviny Obchodnej akadémie – NOA


Pridaj komentár