( Inzercia,  0)

Najrozšírenejšou formou obchodnej spoločnosti nielen na Slovensku ale aj v Českej republike sa za posledných päť rokov stala spoločnosť s ručením obmedzeným. Dôvod, prečo sa čoraz viac podnikateľov rozhoduje pre tento druh spoločnosti je veľmi jednoduchý. Spoločnosť s ručením obmedzeným prináša každému podnikateľovi najväčší počet výhod v porovnaní so živnosťou (SZČO – samostatne zárobkovo činná osoba), ale aj v porovnaní s iným druhom obchodnej spoločnosti – akciová spoločnosť, komanditná spoločnosť, verejná obchodná spoločnosť. Spomedzi všetkých výhod, ktoré sro prináša treba spomenúť najmä obmedzené ručenie za záväzky spoločnosti len do výšky základného imania (naopak živnostník ručí celý svojim majetkom neobmedzene), ďalšou výhodou je možnosť neobmedzeného počtu konateľov spoločnosti a mnoho ďalších.

Ako založiť sro? Túto otázku si kladie nejeden budúci podnikateľ od momentu, kedy sa rozhodne pre založenie sro. Viete, čo všetko musí podnikateľ absolvovať skôr, ako bude môcť naplno podnikať, a hlavne, koľko času a energie bude musieť investovať do založenia sro? Celý proces si môže absolvovať sám, alebo sa obrátiť na renovovanú spoločnosť, ktorá všetko zabezpečí za stanovený poplatok.

Ak sa predsa len rozhodnete spoločnosť si založiť celkom sám, mali by ste mať na pamäti nasledovné kroky, ktoré treba absolvovať.

Proces zakladania sro až po jej vznik, ktoré Vám poskytnú prehľadných, jednoduchý návod a orientáciu v platnej legislatíve, by sme mohli zhrnúť do nasledovných piatich bodov:

  1. Stanovenie obchodného mena (názvu spoločnosti) a zriadenie sídla spoločnosti (prípadne virtuálneho sídla spoločnosti)
  2. Splatenie základného imania konateľom, resp. splatenie jednotlivých častí základného imania spoločníkmi
  3. Získanie živnostenských listov k jednotlivým predmetom podnikania
  4. Podanie návrhu na zápis spoločnosti do Obchodného registra na príslušnom súde
  5. Samotný vznik spoločnosti

Hľadáte notebooky, netbooky, počítače, monitory, multifunkčné zariadenia, tlačiarne, procesory, grafické karty, či projektory do Vašej spoločnosti? Ponúkame predaj notebookov a ostatnej výpočtovej techniky za najnižšie ceny.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.