(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

koordinátor

Definícia pojmu koordinátor v ekonomickom slovníku. Výraz koordinátor sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „koordinátor“

Osoba, vymenovaná rektorom alebo dekanom, ak ide o pôsobenie na fakulte z radov vysokoškolských učiteľov, ktorá zabezpečuje študentskú mobilitu a poskytuje študentom poradenskú službu o možnostiach štúdia na iných vysokých školách.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.