(Noviny Obchodnej Akadémie,  0)

Náš redakčný škriatok Fredy nám prezradil, že do červenej knihy zapísali nový druh ohrozeného živočícha. Volá sa Imatrikulus biznisus, medzi ľuďmi ľudovo nazývaný imatrikulačka.

Z jeho pôvodného životného prostredia, na Spojoch a Jedlíkovej, sa úplne vytratil a jeho jediný exemplár sa objaví 17. novembra v jedálni. Pravdepodobne spolu s ním vyhynul i jeho druhový kolega Skolus Diskotekus, ktorý napriek tomu, že v posledných dvoch rokoch rozvíril hladinu kladných ohlasov, tohto roku asi nezažijeme.

Zdroj: Noviny Obchodnej akadémie – NOA


Pridaj komentár