(Noviny Obchodnej Akadémie,  0)

Odpisovaný hmotný investičný majetok odpisujeme podľa odpisových lupín.

Zdroj: Noviny Obchodnej akadémie – NOA


Pridaj komentár