(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Výber metódy tvorby cien

Ak má firma k dispozícii všetky tri C – zákaznícky dopytovú funkciu (customer‘s demand function), nákladovú funkciu (cost function) a konkurenčné ceny (competitor‘s prices) – môže stanoviť vlastné ceny. Cenové dno predstavujú náklady a zákaznícke hodnotenie predstavuje strop. Konkurenčné ceny sú orientačné. Metódy tvorby cien (pomocou):
1. Cenovej prirážky – prirátanie prirážky k jednotkovým N
jednotková cena = VN + FN/predaj
cena prirážkou = jednotkové N / (1-požadovaná návratnosť z predaja)
2. Cieľovej návratnosti – stanovenie ceny, ktorá jej zaručí návratnosť investície
ROI = jednotkové N + (požadovaná návratnosť * investičný K) / predaj v ks
stanovenie bodu zvratu
3. Vnímanej hodnoty – rozhodujúcim faktorom je cena vnímaná zákazníkom
4. Hodnoty (hodnotová tvorba cien) – je účtovaná nízka cena za vysoko kvalitnú ponuku
5. Bežných cien – na základe konkurenčnej ponuky
6. Cenových ponúk – pri prevádzaní prác, orientovaná na konkurenčnej ceny

Výber konečnej ceny

Ak hľadá kupujúci konkrétny výrobok, má v pamäti zafixovanú referenčnú cenu, ktorú môže predstavovať zistená súčasná cena, predchádzajúca cena alebo okolnosti nákupu. Predajcovia často manipulujú s touto referenčnou cenou pri tvorbe ceny svojich produktov. (Psychologický faktor tvorby ceny s ohľadom na ekonomické ukazovatele firmy.)
Navrhovaná cena musí byť v súlade s cenovou politikou firmy. Manažment musí takisto zvážiť možnú reakciu ďalších zúčastnených strán na navrhovanú cenu (distribútori, dealeri…)

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár