(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Ciele balenia:
– uchovanie kvality tovaru
– predĺženie trvanlivosti tovaru

Obaly chránia pred pôsobením mechanických, klimatických a biologických vplyvov a bez nich by takáto ochrana nebola umožnená. Umožňujú racionálne premiestňovanie tovaru. Je osou logistického systému, prepravy, manipulácie, odbytu a spotreby. Obal je nositeľom dôležitých informácií pre všetkých nositeľov materiálového toku, tým umožňuje ich vzájomnú komunikáciu. Medzi negatívne faktory obalov patria ich vplyvy na životné prostredie. Je nutné povedať, že obaly sú škodlivé pre životné prostredie a z tohoto aspektu narušené životné prostredie je daňou ľudstva za vlastný blahobyt. Najväčšie výhrady sú voči plastovým obalom. Dôsledky vylúčenia plastov z obalovej techniky náhradou inými materiálmi :
? hmotnosť obalových materiálov by sa zvýšila 4 – násobne
? následne by nasledoval drastický nárast nákladov a spotreby pri preprave a manipulácii
?spotreba papieru, kartónu a lepenky by sa zvýšila o 52%, skla o 21% a kovov o 51%, čo by znamenalo dvojnásobne zvýšenie nákladov na obaly, ktoré by sa odrazili v nákladoch spotrebiteľa, t. j. v cene obalov
? zvýšil by sa tým aj objem odpadu, čo by malo podstatné účinky na životné prostredie (vzrástol by na 256%, stlačený pri doprave na 213%, spotreba energie by vzrástla na 201%)
? podmienky sa dajú zlepšiť vratnými a recyklovateľnými materiálmi

Úlohou balenia – je po ukončení výrobného procesu vytvoriť pre výrobky podmienky na hospodárne skladovanie, prepravu, manipuláciu a ochranu výrobku pred vplyvmi vonkajšieho prostredia. Balenie však zabezpečuje aj splnenie hygienických, estetických a ekologických požiadaviek spotrebiteľa a spoločnosti.

Obalovým materiálom je hlavne :
– papier (s plošnou hmotnosťou do 150 g/m?)
– kartón (s plošnou hmotnosťou do 180 – 250 g/m? )
– lepenka (s plošnou hmotnosťou nad 250g/m?)
Papier : možno natierať, impregnovať a vrstviť. Papiere v obchodnom toku poznáme baliace, nepremastiteľné a upravené na špeciálne papiere. Medzi baliace papiere patria :
– sulfátové papiere : sú hnedej farby, sú pevnejšie, odolné voči teplu (napr. papierové vrecúška a vrecia)
– sulfitové papiere : sú bielej farby, používajú sa napr. na balenie múky, cukru, ..
Nepremastiteľné papiere získavame zo sulfitových papierov pôsobením H2SO4. Patrí sem napr. pergamenový papier.
Upravené papiere sú papiere odolné voči vode, vodnej pare, plynom, tukom, olejom a organickým rozpúšťadlám. Získavajú sa natieraním zvyčajne silikónom (jutová tkanina), alebo impregnáciou (tenká hliníková fólia)

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 3.4.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár