( Inzercia,  0)

Leasingové a splátkové spoločnosti zakladajú na Slovensku nový úverový register. Nebankový register klientskych informácií (NRKI) budú využívať na posudzovanie bonity svojich klientov a znižovanie rizika nesplácania úverov. Na dnešnej tlačovej konferencii to oznámili zástupcovia ôsmich zakladateľských spoločností združených do NBCB – Non Banking Credit Bureau a organizátora registra SCB – Slovak Credit Bureau. Spustenie nebankového registra prichádza necelé štyri roky po tom, čo na Slovensku oficiálne zahájil svoju činnosť Spoločný register bankových informácií (SRBI).

„Spustenie bankového registra pred štyrmi rokmi prebehlo veľmi úspešne. V súčasnej dobe ho využíva pätnásť spoločností pokrývajúcich 99 percent trhu retailu, ktoré v ňom nachádzajú 78 percent žiadateľov o úvery. Preto sa jeho výhody a prínosy snažíme preniesť i do nebankovej sféry,“ vysvetlil Ján Budinský, riaditeľ spoločnosti SCB – Slovak Credit Bureau, ktorá pre obidva registre zabezpečuje služby spojené s ich prevádzkou a má na starosti i ich ďalší vývoj.

Nebankový register klientskych informácií (NRKI) je zabezpečenou databázou informácií o klientoch, ktorí sú v splátkovom vzťahu s niektorou členskou leasingovou či splátkovou spoločnosťou. Obsahuje ako negatívne údaje typu oneskorených platieb či dlhodobého nesplácania úverov, ktoré sú dôležité pre znižovanie rizík na strane finančných inštitúcií, tak i pozitívne informácie, vďaka ktorým môžu bonitní klienti rýchlejšie a ľahšie získať požadované finančné produkty.

„Spustenie nebankového registra významným spôsobom ovplyvní trh leasingu a splátkového predaja a obmedzí riziká plynúce z insolventnosti alebo podvodného jednania niektorých zákazníkov. Mal by sa stať tiež brzdou na ceste do bludného kruhu splácania úveru úverom, do ktorého sa dostáva stále viac ľudí,“ povedal Marián Tibenský, generálny tajomník Asociácie leasingových spoločností.

Nebankový register umožňuje svojim členom urobiť si rýchlo u každého klienta obrázok o jeho záväzkoch, a lepšie tak posúdiť, či je schopný splácať prípadný ďalší úver. Medzi členov registra teraz patrí osem spoločností: ČSOB Leasing, BOF, Volkswagen Finančné služby, VB Leasing SK, Tatra-Leasing, UniCredit LEASING Slovakia, GE Money a Consumer Finance Holding. Uvedené subjekty, ktoré majú na trhu leasingu podiel približne 75 percent a na trhu splátkových produktov 50 percent, sú súčasne zakladateľmi združenia NBCB – Non Banking Credit Bureau, ktoré nebankový register prevádzkuje.

„Hlavnou výhodou nebankového registra pre jeho členov je zníženie rizika nesplácania úveru. Zahraničné skúsenosti však tiež ukazujú, že finančná inštitúcia v krajinách, kde sú podobné registre prevádzkované, dosahujú o takmer 10 percent viac akceptovaných zmlúv. To znamená, že pozitívny register sprístupňuje úvery napríklad i ľuďom, ktorí na ne nemohli skôr dosiahnuť napríklad z dôvodu nejakého prešľapu z minulosti,“ povedal Ján Krišťák, predseda združenia NBCB – Non Banking Credit Bureau.

Zaradenie informácií do registra je podmienené súhlasom klienta podľa zákona o ochrane osobných údajov. Dáta sú z technického hľadiska zabezpečené proti akémukoľvek zneužitiu a môžu byť členskými spoločnosťami využité len k presne stanovenému účelu posúdenia bonity a platobnej morálky konkrétneho klienta. To, aké údaje sú o ňom v registri vedené, si bude môcť každý klient overiť prostredníctvom klientskeho centra prevádzkovateľa registra.

Prevádzkovateľ nebankového registra, združenie NBCB – Non Banking Credit Bureau, je správcom databázy a subjektom, ktorý zhromažďuje dotazy leasingových a splátkových firiem a poskytuje im úverové správy. Ďalej prevádzkuje klientske centrum a zaisťuje niektoré informačné povinnosti vymedzené platnými právnymi predpismi.

Vedľa združenia NBCB sa na projekte podieľajú spoločnosti SCB – Slovak Credit Bureau, ktorá sa stará o ďalší rozvoj projektu a zaisťuje registru niektoré služby spojené s jeho prevádzkou, a talianska firma CRIF, ktorá projektu poskytuje svoj informačný systém EURISC a podieľa sa na spracovaní dát. Obdobný register prevádzkuje CRIF napríklad v Taliansku už viac než 18 rokov. Využíva ho niekoľko stoviek finančných inštitúcií.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.