(EuroEkonóm.sk)

Etapy procesu vývoja nových výrobkov:
– tvorba nápadov,
– hodnotenie nápadov,
– výber nápadov,
– koncepčné riešenie nového produktu,
– testovanie nového produktu,
– stanovenie marketingovej stratégie,
– podnikateľská analýza,
– vývoj produktu,
– testovanie trhu,
– komercializácia;

Zdroje nápadov na nové výrobky:
– zákazníci
– výskumníci
– konkurencia
– distribútori a obchodní zástupcovia
– vrcholový manažment

Techniky tvorby nových nápadov:
– zoznam vlastností
– silné vzťahy
– morfologická analýza
– identifikácia potreby / problému
– brainstorming
– synektika


Pridaj komentár