(, EuroEkonóm.sk ,  0)

2 možnosti získania nových výrobkov:
1 – akvizícia:
– kúpa od inej firmy,
– kúpa patentu,
– kúpa licencie,
2 – vývoj:
– vo vlastných laboratóriách,
– zmluvou s inou firmou;

6 základných kategórií novosti /nových produktov z hľadiska firmy a trhu:
1) svetovo nové výrobky
2) nové výrobkov rady
3) rozšírenie existujúcich výrobkových radov
4) zdokonalené existujúce výrobky
5) premiestnenie existujúcich výrobkov na iné trhy,
6) zníženie nákladov

Príčiny zlyhávania nových výrobkov:
– vrcholový manažment presadí realizáciu novej myšlienky i v prípade, že je možnosť negatívnej trhovej odozvy,
– myšlienka je dobrá, ale precenená veľkosť trhového potenciálu,
– nový výrobok nie je dobre vyprojektovaný, -nový produkt je nevhodne umiestnený na trhu, je neúčinne propagovaný alebo má príliš vysokú cenu,
– N na vývoj nového produktu sú vyššie, ako sa predpokladalo,
– protiútok konkurencie je mnoho tvrdší ako sa predpokladalo;

Faktory brániace úspešnosti nových výrobkov:
– nedostatok nových významných nápadov v určitých oblastiach,
– fragmentované trhy – ostrá konkurencia má za následok rozdrobenie trhu,
– sociálne a vládne obmedzenia,
– finančná náročnosť procesov vývoja nových výrobkov,
– nedostatok kapitálu,
– skracovanie doby vývoja,
– skracovanie životného cyklu výrobku;

Spôsoby organizačného usporiadania na zistenie efektivity vývoja nových výrobkov:
– manažéri výrobkov
– manažéri nových výrobkov
– komisia pre nové výrobky
– oddelenie nových výrobkov
– tímy pre rizikové výrobky

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.3.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár