(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Trh je realizovaný dopytom, ktorý na ňom existuje. Trh je vlastne dopytom.

Hlavné koncepcie predpovedania (merania) dopytu:
otázka „Ako je možné zmerať súčasný dopyt?“
„Ako je možné zmerať budúci dopyt?“

Dopyt môže byť meraný pre:
1. 6 úrovní produktu
(celkový predaj, predaj v odvetví, predaj firmy, výrobková rada, výrobková forma, výrobková položka)
2. 5 priestorových úrovní
(zákazník, región, oblasť, štát, svet)
3. 3 časové úrovne
(krátkodobé, strednodobé, dlhodobé)

Celkovo teda existuje 90 (6 x 5 x 3) typov merania dopytu. Každý typ slúži určitému účelu.

Otázka „Aký trh merať?“
100% celkový počet obyvateľov
potenciálny trh 10%
celkový trh

40% – dostupný trh – majú záujem, a peniaze
20% – kompetentný dostupný trh – majú záujem, peniaze a kompetenciu
10% – obsluhovaný trh – všetci tí, čo majú aktívny záujem u nás nakúpiť
5% – preniknutý trh – už sme sa realizovali

TRH
– množstvo všetkých skutočných a potenciálnych kupujúcich

Základné postupy pri meraní dopytu:
a) dopyt trhu (na uspokojovaní dopytu sa podieľa viacej firiem)
b) dopyt firmy

potenciálny trh Q3
predpokladaný trh Q2

Q1 – minimálny trh – možno dosiahnuť bez dodatočných marketingových výdajov
Q2 – predpokladaný trh – hranica na dané marketingové výdaje
Q3 – potenciálny trh – horná hranica marketingových výdajov, ktoré vieme dosiahnuť

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.3.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár